Skip to main content

Raak? (004)

01 juni 2015

O ja, dat dooie paard. U had nog even het antwoord tegoed van Benno van Leeuwen. Op onze oekaze over het onderzoek dat hij in 2011 uitvoerde naar vermeende foute activiteiten bij de Veiligheidsdienst Curacao (1). Een kwestie waarover de Tweede Kamer deze maand zonodig weer moet kakelen. In zijn antwoord verwees het baasje van FSC naar een bericht dat vorige week in Curacaose dagvodden is verschenen. Kwootje. Komt ie:“Klokkenluider Winklaar heeft begin januari 2012 aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. De aangifte was van meerdere strafbare feiten die tegen hem zouden zijn gepleegd op de dag dat derden er met gegevens van de Veiligheidsdienst Curacao vandoor zouden zijn gegaan. Uit onderzoek dat vervolgens door de Landsrecherche is gepleegd, is echter gebleken dat er nimmer sprake is geweest van enig strafbaar feit. Eerder meldde de toenmalige Nederlandse minister Liesbeth Spies al dat onderzoek zou hebben uitgewezen dat informatie van de veiligheidsdienst niet aan derden zou zijn toegespeeld. Ook tijdens het verhoor van Winklaar op die bewuste dag in oktober 2011 zijn er geen strafbare feiten gepleegd, zoals eerder door de klokkenluider werd beweerd.
In een brief van het Openbaar Ministerie aan één van de betrokkenen wordt melding gedaan van een aangifte van Winklaar van bedreiging, wederrechtelijke vrijheidsbeneming en dwang, gepleegd door één of meerdere medewerkers van de VDC of door hen ingezette personen. Hier is echter geen sprake van gebleken, aldus het OM in de brief gedateerd 11 oktober 2012. “Naar aanleiding van deze aangifte is door de Landsrecherche een feitenonderzoek ingesteld, gericht op het verkrijgen van een helder beeld van de geschetste situaties. De door hem gevoelde dreiging en dwang heeft geen enkele strafrechtelijke duiding”, zo schreef het OM 3 jaar geleden
”. 
We hebben bij Benno nog eens ernstig en ten overvloede gehengeld naar de beweringen op de lijfsite van de bij ons zo populair geworden Curiel & Shoarma-”detective” Nardy Cramm, dat Benno een kopietje van de VDC-files op een stickie had gepropt (2). Ten faveure van toenmalig premier Gerrit Schotte, diens mafiamaatjes in de gokindustrie en Colombiaanse duisterlingen. Ontkent Benno categorisch. Geen sprake van een kopie.
Nou zijn wij geen OM-lovers en/of ministeriële kontenlikkers. Verre van dat. En Ronald, Nardy en god weet wie nog meer hebben een punt als ze wijzen op Gerrit's frauduleuze praktijken, zijn internationale gokvrienden en het bedrijven van vriendjespolitiek bij latere VDC-benoemingen.
Maar een ding staat wel vast: hij heeft zijn gappies geen 5 meloen bezorgd. En wat die vriendjespolitiek betreft: wijs maar eens een land aan waar alleen competentie de doorslaggevende reden is voor benoemingen op hoog niveau. Het woord is aan Ronald en zijn Curacaose discipelen. Wij hopen oprecht dat de SP-kanjer eindelijk met de geheime info op de proppen komt waarover hij een tijdje geleden alweer zo indrukwekkend preludeerde bij Jeroen Pauw. En het paard met Pasen weer tot leven wekt. Stay tuned.(1) Zie aflevering 3 van 6 maart 2015.
(2) Zie voor de noeste speurwerkjes van onze vriendin Nardy de serie Antillen vice versa


Klik hier om uw reactie toe te voegen
01 juni 2015