Skip to main content

Verdacht geknerp rond De Terp (003)

27 maart 2017

woensdag 28 februari-2007
De Raad van State is een club ongeregeld die bij bestuursrechtelijke geschillen de beslissende klap op tafel geeft. Bij een relatief  eenvoudige zaak wordt één, liefst onpartijdige bef  in stelling gebracht. Bij wat complexere zaken worden er wel drie, liefst onpartijdige beffen opgetrommeld. Nou werd de affaire tussen De Terp en de omwonenden in Bosch en Duin niet als mega ervaren, dus werd één bef met de kwestie opgezadeld. In dit geval Marten Oosting. Prima gozer a prima facie, maar was ie onpartijdig? En zo niet, was ie dan via een of andere procedure te lozen?  Wat dat laatste betreft: het zou moeten kunnen, maar in de praktijk kan je het schudden. En dat is lullig voor de omwonenden in hun laatste ronde versus de bedoening van Bertje Terpstra cum Zeist en Provincie. Zij vinden namelijk dat Oosting nooit onpartijdig kan zijn. Zo wóónt  Oosting niet alleen al sinds jaar en dag in de gemeente Zeist, maar is er zelfs ereburger van. En die zeldzame titel krijg je niet van je gemeentebestuur omdat je trouw je vulles gescheiden houdt. Nee, nee dan sta je er op bloeiende voet mee. Al was het alleen maar door het voorzitterschap van het Wereld Natuur Fonds (WNF), dat met de welwillende hulp van de gemeente Zeist op 30 juni vorig jaar zo’n enig nieuw kantoor betrok aan de Driebergseweg. Maar er is meer. Want vriend Oosting is ook geen onbekende op De Terp, het (door)braakcentrum van Bertje. Bij tijd en wijle is ie daar namelijk ter plekke gesignaleerd. Soms op zijn fietsie. Nou is een lid van de Raad van State ook maar een mens, dus om wildplassen te voorkomen zou hij even in het etablissement van Bert naar binnen kunnen zijn gewipt voor een bezoek aan de ruimte achter het schoteltje. Maar we nemen maar aan dat de ouwe ombudsman daar voor serieuzere zaken naar binnen schuifelt. Gesprekje op niveau misschien? Met illustere vrienden uit de Raad van Elf, sorry, de Raad van Wijzen van Bertje’s Human Academy? Zoals de ouwe Partij van de Arbeid-bonzen Wim Meijer (ex-Tweede Kamer) en de Wageningse professor Rudy Rabbinge (senator). Of met Boudewijn Driessen, de ouwe topper van de RABO. De bank die zulke warme betrekkingen onderhoudt met Oosting’s WNF. De bank ook die zijn personeel en masse door Bertje’s zielknijpersteam heeft laten behandelen. Of ging Oosting als commissaris van Essent de geradbraakte cursisten van het bedrijf bemoedigend toespreken? Of gewoon als afgevaardigde van de Maatschappelijke Raad van de Orde van organisatiedeskundigen en -adviseurs effe babbelen met lidmaat Bert zelf? Weten we allemaal niet. Maar wat we wel weten is dat ondanks dit alles Marten in de slippers van Salomo stapte om een laatste oordeel uit te spreken in het geschil tussen Bertje en zijn buren. Op zijn minst vreemd. Maar het kan nog gekker. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
27 maart 2017
Verdacht geknerp rond De Terp