Skip to main content

Zwabberende ballen (009)

20 maart 2015

dinsdag 1 augustus-2006
In de serie “Olla Vogela hebban nestas hagunnan” (1) hebben wij het nodige naar buiten gesjofeld over de juridische strijd die in de jaren 2003 tot en met 2006 woedde tussen Rob van de Rhee en Hans Mosselman cs.. Ging om de overname van het in een vrille verkerende Dutchbird. Volgens Robbie was er sprake van een verkoopovereenkomst, volgens de tegenpartij niet meer dan een niet bindend kattebelletje. Na het haast oeverloos heen en weer zeulen van het cateringkarretje door het nauwe gangpad besloot de kadi uiteindelijk dat Robbie geen poot om op te staan had en stelde Mosselman  cq. Bimoss Holding in het gelijk.
Even een leuk citaatje uit de pleitnota van Bimoss-bef Van der Steenhoven over de praktijken van Robbedoes uit het verleden:

“ ... Nadat het rapport van Graydon (2) binnen is gekomen, geeft de inhoud daarvan aanleiding om met de verschillende curatoren contact op te nemen. Het rapport blijkt bovendien niet volledig en er blijken nog meer faillissementen te zijn. Curatoren zijn eenstemmig in hun oordeel: blijf verre van Van de Rhee. In vrijwel ieder faillissement is te zien dat de curatoren geconstateerd hebben, dat er grote onttrekkingen aan het vermogen van de failliete vennootschap zijn door Van de Rhee:

  • Bij Jarino na een procedure uiteindelijk een schikking waarbij Van de Rhee 330.000 gulden moet voldoen;
  • Bij Rob van de Rhee Beheer BV is volgens de openbare verslagen ruim 430.000 euro onttrokken en 45.000 euro aan kantoorinventaris verdwenen;
  • Bij CSI is in een korte periode tussen de overname en het faillissement ruim 170.000 euro onttrokken;
  • Bij Habu een vergelijkbaar beeld.


Het patroon dat uit de laatste faillissementen naar voren komt (Habu BV en Communications Support International BV) laat zich het beste als volgt omschrijven: Van de Rhee koopt de meerderheid van de aandelen van een vennootschap, die hetzij goed loopt hetzij over voldoende kasstroom beschikt. Vervolgens betaalt hij slechts een deel op de aandelen of hij betaalt in het geheel niet. Zodra hij de aandelen (wel) geleverd heeft gekregen, benoemt hij zich tot directeur, krijgt bankmachtigingen en begint het proces waarbij de vennootschap wordt leeggetrokken ...
”.

Nou, dat biedt een leuk perspectief voor de luitjes van Aether Arcus en ons de gelegenheid om nog een paar duiken te nemen in het dossier Van de Rhee. Dus stay tuned.

1. Kijk eventjes in ons elektronisch archief.
2. Een onderneming die zich heeft gespecialiseerd in credit management en dat uitdraagt op de shirts van de Rotterdamse voetbalclub Sparta. Je moet wat.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
20 maart 2015
Zwabberende ballen