Skip to main content

Probleempje

09 december 2015

Zelfs in de troonrede werd erover gehakkeld. De vluchtelingenstroom. Jammer dat Willem niet mocht zeggen dat “we” die stroom zelf veroorzaakt hebben door in het Midden-Oosten en Noord-Afrika allerlei destructieve lentes op gang te brengen. Maar daar zullen we het hier niet over hebben. Ook niet over de herverdeling van de exodusdeelnemers binnen de grenzen van het Vierde Rijk of de tentvesting van al die trekvogels in veilige buurlanden. Nee, we willen u even attenderen op een afgeleid probleem dat zich in Portugal voordoet. Komt het: Volgens de huidige regering maken de vluchtelingen momenteel gebruik van smokkelroutes die ook in gebruik waren bij profs uit de wereld van de verwarrende middelen en ander ongerief. Dat heeft ondermeer tot gevolg dat die routes een toenemende hinder ondervinden van varend, vliegend en rijdend smurfpersoneel dat de toestroom van asielzoekers binnen de perken moet houden. Dus wat doe je als prof in de avontuurlijke sector? Je verlegt de routes. Resultaat: het aantal transporten van verwarrende middelen via Portugal is de laatste tijd schrikbarend toegenomen. Gaan ze in Lissabon wat aan doen. Zeggen ze. Het is maar dat u het weet.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
09 december 2015