Skip to main content

Antillen vice versa (025)

25 februari 2017

dinsdag 15 oktober-2013
Een kwootje is nooit weg. Neem nou de uitspraak van de kadi aan het eind van de beide faillissementsseances, waarmee Chris van Assendelft van Wijck vorig jaar op Curacao werd geconfronteerd. Komt ie:

"Niet failliet, uit de door verweerder overlegde correspondentie (1) blijkt dat hier andere dan zakelijke geschillen worden uitgevochten. Daar is de faillissementsprocedure niet voor.”

Zou die kadi weet hebben gehad van de zogenaamde “Den Haag groep” (2)? Zal wel niet. Maar hij was er kennelijk wel van overtuigd geraakt, dat persoonlijke motieven een belangrijke rol speelden bij de pogingen om Van Assendelft van Wijck onderuit te halen.
Een van de door het Haagse team opgegraven “schuldeisers” was ene Wijnand Bastiaan Gielen, procuratiehouder van Uniek Houses Real Estate. Meestal ontstaat een ruïne pas na eeuwen van erosie, een brand of een plotseling optredende natuurramp. Maar heel uniek, Gielen bouwde een ruïne. Dit tot ongenoegen van opdrachtgever SPF Vita et Pax van Van Assendelft van Wijck. Er ontstond een hooglopend conflict en eind december 2010 gaf Gielen er de brui aan. Inmiddels had Vita et Pax voor dit gloednieuwe stukje monumentenzorg al 230.000 Curacaose piek betaald. En dat was volgens een driftig rekenende Bartjens bijna 78.000 piek teveel. Aankloppen bij Gielen hielp niet. Integendeel, de bouwkoning sloot zich in 2012 aan bij het gevolg van de Haagse faillissementsgroep. Al bij de eerste ronde gierde Gielen onder de touwen door. Niet ontvankelijk.
Wat hem een dezer dagen bewoog mag Nardy weten, maar plotseling stuurde hij out of the blue een vette mail naar Van Assendelft van Wijck, waarbij hij een volstrekt eigen visie gaf op de bouwramp van 2010. Verder stoelden de financiële eisen van Vita et Pax op list en bedrog en Chris kon een dikke krijgen. Wijnand Bastiaan schijnt de bouwwereld achter zich te hebben gelaten en met na-huwelijkse perikelen te worstelen. Je krijgt het tegenswoordig niet cadeau. Stay tuned.

(1) Zie voor deze materie ook aflevering 18 dd. 17 september 2013. Met name de daarin vermelde repliek is helder als Freddie's pilsje.
(2) Zie aflevering 24 dd. 11 oktober 2013

Klik hier om uw reactie toe te voegen
25 februari 2017
Antillen vice versa