Skip to main content

Ontwricht (001)

05 september 2017

Sorry. We waren niet eerder in de gelegenheid. Maar het moet er toch even uit. Gaat over brigade- generaal Wilfred Rietdijk. Die kreeg vorige week dinsdag in wat er over is van Van Thillo's “linkse” dagvod “De Volksfiets” een volle spread en een halve pagina om zijn ei te leggen. Wilfred is voor het beleggen van zijn sneetje brood actief als strategisch adviseur van Nationale Veiligheid en Cyber bij dat dingetje van Plassschaert's ministerie van Oorlog. En wat zegt Wilfred in al die regels van onze collega's Huib Modderkolk [toepasselijker kan niet] en Frank van Zijl? Dat Nederland de digitale dreiging niet aankan. En dan met name natuurlijk de dreiging op dat gebied uit Rusland en China. Met in de kantlijn nog wat gefluister over de USSA. Maar dat is logisch. Dat zijn onze bondgenoten (1). Vooral de tonnen nepnieuws, die de al dan niet verkapte rooie bolwerken over ons uitstorten via dat verrekte internet, houden Wilfred uit zijn slaap. Het naieve Nederlandse vulgus gelooft te snel alles wat daar aan rottigheid wordt geventileerd. Zoals de crap over de MH17. En dat bedreigt onze nationale veiligheid. Wat moeten we daaraan doen volgens onze oud-bevelhebber in Oeroezgan? De Afghaanse provincie waar we in het recente verleden zo geweldig scoorden met het gebruik van pleemobiel om die Afghaanse kloothommels uit te leggen hoe je tegenswoordig een imperialistische oorlog voert om de inkomsten uit verwarrende middelen veilig te stellen? Komt ie: “Een vorm van integrale samenwerking met departementen die permanent signaleren wat er gaande is in al die veiligheidsdomeinen. Kern is: we moeten beter gaan opletten en detecteren. We moeten slimmer leren vechten, dit is het strijdtoneel van de toekomst”. Aldus onze zelf schier ontwrichte Wilfred.
De brigade-generaal zegt er uiteraard niet bij hoe dat tegengif vanuit die departementen in de samenleving geïnjecteerd moet worden. Maar dat mag bekend worden verondersteld. Sommige topjournalisten worden daarvoor zelfs stiekem voorzien van extra bonussen en de rest van het antibioticum wordt gebruikt om rechtstreeks het internet te manipuleren. Het is taaie kost, maar moet u dit even lezen als u tijd hebt.


Eens temeer een reden om eens wat euro's te laten neerdalen op rekening NL35INGB0005349231 ten name van Stichting De Stelling. Om ons blijvend te verzetten tegen alle Wilfreds in onze samenleving. Stay tuned.

(1) Het betrokken Volksfietsartikel staat ook op het net.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
05 september 2017