Skip to main content

Ollongren en de speurneuzen (002)

14 december 2021

Door Jan Portein.

Het is alweer een jaar geleden. Toen timmerden wij een artikeltje in elkaar over de tot de Zweedse adel behorende Pieterplanner en inmiddels demissionaire minister van Binnenlandse Zaken Karin Hildur aka Kajsa Ollongren. De jarenlang als rechterhand van de liegende fietser op het Ministerie van Algemene Zaken door het leven stappende jonkvrouwe had even tevoren namelijk aan de Tweede Kamer beloofd in Kopenhagen navraag te zullen doen over de louche praktijken van een stel wroetsmurfen uit de rangen van de Deense militaire inlichtingendienst FE. Die zouden in opdracht van het Amerikaanse spionagevehikel NSA zowel hun naaste als wat verderop verblijvende buren hebben afgelegd. Waaronder Nederland (1). Waarom? Nou, vooral om met die oneigenlijk vergaarde kennis de Deense regering ervan te kunnen overtuigen dat de Joint Strike Fighter het beste speelgoed was om de F16 te vervangen. En dat lukte (2). Verder geen reet meer gehoord van de eventuele oekaze die jonkvrouw Ollie mogelijk heeft ondernomen. En om te zeggen dat de Deense msm full speed ahead ging over deze affaire, nou nee. Maar wie wil graag in de voetsporen treden van Julian Assange of Edward Snowden. Daarom eens temeer petje af voor het werk van de Denmark Radio-collega's, die tegen de heftige stroom in toch hun werk deden en voor zover mogelijk nieuws bleven brengen over operatie Dunhammer (3). Binnen dat kader kwamen zij een paar dagen geleden met het bericht dat twee smurfen van de FE en twee van de PET (Politie Inlichtingendienst) tijdelijk in een wat kaal aandoend hokje zijn opgeborgen, alwaar mager belegde plakjes smörrebröd en dunne okseköd worden uitgeserveerd. Ze worden beschuldigd van het lekken van uiterst vertrouwelijke informatie. Mocht u meer willen weten dan bieden wij u deze frisse ruiker aan. Want van Kajsa hoeft u verder niks te verwachten. Tenzij ze weer Corona krijgt en moet worden afgevoerd door haar chauffeur. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 1 dd. 7 december 2020.
(2) Vgl. de strapatsen in de jaren zeventig rond de vervanging van de Starfighter door de F16 met in de hoofdrollen prins Bernhard, Henk Vredeling en Carl Armfelt.
(3) De naam van het onderzoek dat door de Deense regering op de rails werd gezet na het uitbreken van dit spionageschandaal.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
14 december 2021
Ollongren en de speurneuzen