Skip to main content

Octopussy (717)

05 juli 2023

Door Jan Portein.

Nu we toch bezig zijn. Nog maar eens een smakelijk hapje uit de Schumacher Kramer-soep. Dit keer een verklaring van een voormalige beroepssnuffelaar. Komt ie:

Vanuit mijn achtergrond als opsporingsambtenaar bij de overheid heb ik in of omstreeks 2006 een fraudedossier in behandeling gehad met als doel een onderzoek te verrichten naar de betrokken personen. Gelet op deze achtergrond kan ik mijzelf niet bekend maken.
Het dossier was gericht tegen een notaris in Hilversum genaamd Le Coultre en daarbij nog enige andere notarissen, waarbij mij de namen van betrokkenen niet meer bekend zijn maar waarvan ik weet dat deze afkomstig waren uit Zeist, Dordrecht en (een vrouwelijke notaris) Amsterdam.
Het onderzoek betrof een vermoedelijke fraude gepleegd door of met medewerking van deze notarissen. Een benadeelde in het dossier was een man genaamd Van den Hemel en de benadeling bestond uit een bedrag van omstreeks 10 miljoen gulden.
In het dossier was een forensisch verslag vanuit de jaren negentig aanwezig waaruit bleek dat er een aangifte was gedaan bij de belastingdienst door een notaris van een erflater, de heer Van den Hemel, die veel lager was dan het oorspronkelijke vermogen van deze man. Kennelijk was dit gedaan met het doel een deel van het vermogen buiten beeld te brengen en uit de macht te halen van de erfenis, ten eigen voordeel van de notaris. Het onderzoek is van bovenaf gestopt met als reden dat dit onderzoek gedaan zou moeten worden door de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD).
Er is nooit met mij contact opgenomen om eventuele bevindingen uit te wisselen en daarom ben ik er niet zeker van of er ooit een vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden
”.

Deze redelijk voorzichtige verklaring is ondergebracht bij een naar wij mogen aannemen keurige notaris in Vlaardingen. De namen van de anonieme notarissen in de voorafgaande verklaring kunnen we moeiteloos invullen: Eldering, Van der Veen en Hazenberg. Tot zover geen verrassingen. Maar de onverwachte entree van de inmiddels door de Hoge Raad uit zijn ambt gemieterde Martijn Le Coultre woelde bij ons levendige herinneringen los aan het kruisen der degens in vervlogen tijden. Mocht bij u nu een golf van nieuwsgierigheid door de aderen gieren, dan verwijzen wij u met een warm hart naar eerdere afleveringen in deze roemruchte serie waarin Le Coultre figureert alsmede naar de onwelriekende serie “Riool”. Es folgt noch viel mehr Schweinerei, dus: Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
05 juli 2023