Skip to main content

Octopussy (686)

23 juli 2020

Door Jan Portein.
Ouwe slogan: Geld stinkt niet. Ook niet als er een spaarvarken bij betrokken is. Daar gaf de ING eerder dit jaar nog ten overvloede blijk van bij de overname van Payvision. Het betalingsvehikel van de tot nouveau riche gekroonde Rudolph Booker, dat zo'n ferme rol heeft gespeeld bij het irregulier leegtrekken van kleine spaarders en mini-gokkers door de opeenvolgende ondernemingen Sheltyco, Veltyco en B90, met ondermeer de Nederlandse stenenstapelaar Dirk-Jan (DJ) Bakker in de gelederen (1). Zoals u inmiddels weet werd in maart van dit jaar de handel in aandelen B90 wegens coronale omstandigheden stilgelegd (2). Maar nu de sportwereld weer langzaam wakker wordt is er bij de heren van B90 gerede hoop, dat ook het rad van fortuin weer een zwieper zal krijgen. Eén Nederlander zag kennelijk geen been in het bezwadderde verleden van B90. Dat is de vanuit Lage Vuursche opererende broker Peter Paul Westerterp, die in mei van dit jaar voor 3 ton euroflappen 4 meloen nieuwe aandelen heeft verworven. Volgens de door ons al eerder op Bühne gerukte site FinTelegram om te voorkomen dat B90 six foot under ging. Peter Paul is overigens geen onbekende van voormalig sigarenkistjesboer Marcel Boekhoorn, die in 2017 poen stak in Planetwin365. Een op Malta gevestigde gokonderneming van de Sacra Unita Corona, een gemeenschap van de Italiaanse mafia. Oorzakelijk verband? Hoort u ons niet zeggen. Er bleek trouwens nog een landgenoot te zijn die in het recente verleden een handje toestak bij het omstreden betalingsverkeer van Veltyco. Ene Pascal B.van Knijff, chief strategy officer van de in Singapore gevestigde Crypto Dailey. Een bedoening die niet alleen publicitair fijn bezig was, maar ook de mogelijkheid bood om financiële zaakjes af te werken via zijn filiaal in Estland. En daarvan maakten Uwe Lenhoff (rip) en diens discipelen dankbaar gebruik. Zowel publicitair als financieel. Verder is Pascal nog een van de founders van de blockchain-onderneming Future of Trust (3). Ja, hallo. We gaan toch niet ironisch doen hè? Stay tuned.

(1) Zie DJ eerdere publicaties in deze serie.
(2) Zie aflevering 679.
(3) Voor wie toch even niks te doen heeft hier nog anderhalve meter details.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
23 juli 2020