Skip to main content

Octopussy (678)

30 maart 2020

door Jan Portein.

Terug naar Utrecht. Terug naar de Burgemeester Reigerstraat en de pandjes van Marcel Johan Paping (1). Volgens gegevens uit het kadaster manifesteerden zich op 10 juli 2008 twee dames op het bureel van notaris Dirk-Jan Houtepen in Eindhoven (2). Respectievelijk Antonia Johanna Petronella van de Goor uit Mierlo en Linda Henrica Maria van den Hurk uit Eindhoven (3). Geen vreemden voor onze vriend Houtepen. Beide dames waren namelijk werkzaam op zijn kantoor. Het gezellig samenzijn had een zakelijk karakter. Antonia en Linda vertegenwoordigden namelijk koper en verkoper bij de overdracht van een flinke portie stenen van ene Reginald Marie George Oswald Poswick aan Marcel Johan Paping. En je gelooft het niet, maar de uit Heerlen afkomstige Reggie Poswick was en is tandensmid in Hilversum. Dezelfde branche dus waarin Marcel Paping actief was en is (4). En de mogelijkheid is niet uitgesloten dat ze elkaar al kenden vanuit hun studietijd. De portie stenen bestond in totaal uit twaalf panden, waaronder twee optrekjes uit voornoemde Burgemeester Reigerstraat. De prijs van het hele door makelaar taxateur G.E.R. van Wolde op waarde geschatte katje bedroeg een kleine 8 meloen euro. Een bedragje dat voor een groot deel, al dan niet vanuit een vuilniszak, door orthodontist Paping werd gestort op een derdenrekening van Pigmans, Ras, Janssen. Een Eindhovense notarissenclub waarvan de tegenswoordig zelfstandig in het veld hobbelende Houtepen toen lid was. Paping kwam kennelijk zes tonnetjes tekort, maar Poswick was zo welwillend om hem die tonnetjes kwijt te schelden. Zij het, dat die wel te boek gingen als een lening van Poswick aan Paping. Papier is geduldig. Oh, we zouden het bijna vergeten. Reggie Poswick woont volgens de officiële gegevens op het adres Oude Enghweg 30 in Hilversum. Een pand dat eigendom is van A.J. Bruinsma Beheer BV. Niet toevallig, want bij bovenstaande deal trad tandarts Poswick op als zelfstandig bestuurder van Bruinsma & Bruinsma Vastgoed BV, die ook wel onder de naam P2 actief was in het stenenwereldje. Huh? Maar, maar ... P2 Vastgoed was en is toch een vehikel van orthodontist Marcel Paping en zijn broer? Mogen we daaruit concluderen, dat bovenstaande deal in wezen een charade was? Een valse vlag. Dat mogen we. Maar daarmee zijn we er nog niet. Stay tuned.

(1) Zie de vorige aflevering.
(2) Dirruk-Jan heeft in juni 2004 een uiterst dubieuze rol gespeeld bij een van de vele “merkwaardige” gebeurtenissen in de met een zware criminele ASR-saus op smaak gebrachte zaak rond de Eindhovense ondernemer Jos Lindhout. De hoofdpersoon uit onze serie “Tussen premies en piraten”.
(3) Linda heeft dezelfde achternaam als Flupke van den Hurk, die net als Dirruk-Jan Houtepen geen schoonheidsprijs verdiende voor zijn rol bij het door ASR geleide sinistere offensief versus Jos Lindhout. Mocht zij inderdaad familie zijn dan is dat een bunder koren op onze molen.
(4) Vgl. ook de eerder in deze serie voorbijgekomen Curacaose NV's van “orthodontiste” Kinga Casander-Kato, de echtgenote van de vroeger eveneens vanuit Hilversum opererende fiscale specialist en constructie-expert Rodrick Casander Baron de Keith Marichal.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
30 maart 2020