Skip to main content

Octopussy (652)

11 juni 2019

Eerst dachten we nog dat het om een rond het millennium zoek geraakte aflevering van Bassie en Adriaan ging. We krijgen ook niet alles meer mee. Pas later drong het tot onze kwabben door dat het wel degelijk ging om een story uit de Kuifje-categorie van rond de eeuwwisseling, maar dat de veronderstelde hoofdrollen van de gebroeders Van Toor werden ingenomen door Bassie van Hout en Paul Herrie. Respectievelijk een Zandvoortse coryfee uit de congegratie van misdaadjournalisten en een op drift geraakte ouwe speurneus van de BVD/AIVD. De huidige hype begon met dit artikel in de Volksfiets van een paar dagen geleden. Daaruit bleek dat onze Bassie ooit in het laatste decennium van de vorige eeuw in een praatkwartet terecht was gekomen dat onder leiding stond van Bella Bettiennovellist Frank Bovenkerk. Het hield zich bezig met ontwikkelen van methodes om binnen te dringen in het universum van kale knuppels, lawaaipapegaaien en extreem rechts. Een van Bassie's gesprekspartners was ene Paul Abels, die zich presenteerde als een vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een kind kan de was doen zou je zeggen. Zo niet onze Bassie. Die kreeg pas veel later door dat die meneer Abels een BVD-er was. Een gevalletje beroepsdeformatie? Of was het iets anders? Hoe dit ook zij, op een kwaad moment wordt Bassie overgehaald om van tijd tot tijd in conclaaf te gaan met een knaap uit het koor van de in die tijd als hoofddirigent optredende Sybrand van Hulst. Om te babbelen over levensbedreigende gebeurtenissen binnen het Amsterdamse wereldje van avontuurlijke ondernemers. Sinds zijn jeugd Bassie's speeltuin. Er wordt een zogenaamde runner aangesteld en na verloop van tijd op verzoek van de journalistieke informant een convenant gebaard om zijn veiligheid te garanderen. Dat epistel verdwijnt na ondertekening in een kluis. Wie doet je wat? Maar smurfen zijn net mensen en er wordt dus onderling heel wat afgeouwehoerd. Een van de blauwe jongens die op de hoogte raakte van Bassie's geheime activiteiten was Paul Herrie. Nog zo erg niet, maar na een intern conflict kreeg ie de zak en in die zak zou hij geheime stukken mee naar buiten hebben genomen. En gek, maar dat mag niet. In die geheime stukken zou ook ene Bas vermeld staan en iemand met een beetje gogme zou daaruit diens achternaam kunnen distilleren. Dat werd pas echt heikel toen Herrie voor de kadi werd getrokken. Hij werd ervan beschuldigd de betrokken informatie verkwanseld te hebben aan lieden die dagelijks luidruchtig schommelden en wipten in Bassie's speeltuin. Die affaire kwam in de kolommen van De Telegrof terecht. Het hele smurfenpark in rep en roer. De twee collega's die verantwoordelijk waren voor het artikel werden door Justitie gegrild en gegijzeld om hun bron te achterhalen. Edoch, zij hieven hun middelvinger. En terecht. De rest weet u inmiddels wel zo'n beetje. Wat Bassie betreft. Interessant blijft de vraag om welke geheime informatie het nou eigenlijk ging en waar die terecht is gekomen. Nou, in ieder geval ging een deel van de info over ambtelijk koterhopsen aan de Amstel en wilt u daarover meer weten dan kunt u terecht in aflevering 375, 376 en 382 van deze serie. Over de mogelijke cliëntèle van Herrie zijn de meningen verdeeld. Mink Kok is de favoriet van het VN-koppel Husken/Lensink. Maar wij zouden ons ook heel goed kunnen voorstellen dat een pluk van Herrie's materiaal in de schoot van Anddy Chen is gevallen (1). Een agent van een Chinese speursmurfendienst die toentertijd in Nederland merkwaardigerwijs ongestoord actief was en met wie ondergetekende zowel in Nederland als in China uiterst genoeglijke uurtjes heeft doorgebracht. Dankzij het cordon sanitaire dat al een tijdje om ons heen is opgetrokken zal die info in de msm verder geen aandacht krijgen. Laat staan in de onthullingen die Bassie in het vooruitzicht heeft gesteld. Maar who cares? Stay tuned (JP).

(1) Even op onze zoekmachine springen. Gezond en leerzaam.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
11 juni 2019