Skip to main content

Octopussy (613)

16 oktober 2017

Actie is reactie. Zij het, dat in dit geval de reactie wat laat arriveerde. Op de gisteren gepubliceerde brief van Joop van de Hemel's bef aan de twee FIOD-toppertjes Van der Vlist en Van Leusden in Utrecht grabbelde privacyfunctionaris S. Kloppenborg een maand later het volgende antwoord inclusief een onooglijke krabbel bij elkaar. Komt ie:

In reactie op uw brief van 10 augustus 2017, kan ik u het volgende mededelen.Naar aanleiding van een anonieme brief die bij de FIOD is binnengekomen, is door mijn collega de heer Beukers contact opgenomen met de heer Van den Hemel. De reden hiervan was dat de heer Beukers hoopte nadere aanknopingspunten te vinden met betrekking tot de inhoud van de brief. De FIOD kan helaas geen inzage in de brief geven omdat deze onder het geheimhoudingsregime van de Wet politiegegevens valt.
Verder wil ik u laten weten dat de FIOD altijd bereid is het gesprek met uw cliënt aan te gaan. Uw cliënt kan hiervoor contact opnemen met de heer Beukers”.

Een klein hoopje bullshit. Als er al sprake was van een brief dan moet de naam van Van den Hemel erin vermeld hebben gestaan. Vervolgens moet het voor hem als geheimschrijver een eitje zijn geweest om adres en telefoonnummers van Van den Hemel en echtgenote te vinden. Tenzij die ook al in de geheimzinnige brief stonden. Maar dan blijven we wel zitten met de vraag hoe vriend Beukers erachter is gekomen dat het verhaal over het kasteeltje in Fontenoy en de betrokkenheid van notaris Van der Veen cs. bij de renovatie en aankoop ervan niet klopte. Daarvoor moet hij bij Van der Veen te rade zijn gegaan en heeft ie als diens papegaai gediend in de richting van Van den Hemel. Correct us if we're wrong. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
16 oktober 2017