Skip to main content

Octopussy (611)

12 oktober 2017

Er gebeurde nog iets merkwaardigs. Voordat de kerkerdeuren dichtsloegen achter Hans Mauritz en Jan Piet van Rossum (1). De met alle denkbare middelen door de Staat der Nederlanden achter de vodden gezeten Joop van den Hemel (2) en zijn echtgenote werden op 11 maart voor het eerst verrast met een belletje van ene Ruud Beukers. Dat was een week nadat Hans Mauritz in een mail aan het adres van notaris Van der Veen had gesuggereerd, dat deze bij de aankoop van het kasteeltje in de Franse wijnvlek Fontenoy gebruik had gemaakt van poen op de door hem bestierde Derdegeldenrekening. Een week ook waarin het echtpaar Van den Hemel ineens werd begraven onder een hele stapel blauwe brieven. Wat zegt u? Toeval? Voelt u zich wel lekker?
Terug naar Beukers. Hij bleek de handschoen voor Van der Veen te hebben opgeraapt naar aanleiding van een anonieme brief over de kwestie Fontenoy die bij hem in de gleuf zou zijn gegleden. Yeah, sure. Tijdens de daarop volgende, keurig opgenomen gesprekken bleef Ruudje bij zijn standpunt dat Van der Veen niks te maken had met de aankoop van het kasteeltje en dat de genoemde prijs ook niet juist was. Het zou niet de laatste poging van Beukers zijn om Van der Veen van het haakje te halen. Tot hij het nutteloze van zijn pogingen inzag. Het werd stil in huize Van den Hemel tot onze publicaties over deze affaire het licht zagen. Toen belde Ruudje weer. Niet Van der Veen zelf. Ruudje. En dat is op zijn minst curieus. Want Ruudje is sinds 2013 accountmanager bij het Ministerie van Financiën en heeft eerder zijn sporen verdiend bij de FIOD in Utrecht en Rotterdam. Of hij ook het dossier Van den Hemel onder zich heeft weten we niet, maar waarom hij als ambtenaar in het krijt treedt voor Van der Veen is vooralsnog een raadsel. Is er sprake van een innige vriendschap? Is Van der Veen een informant? Niet alleen om antwoord te vinden op deze vragen, maar ook vanwege de weigering van Ruudje om de anonieme brief te laten zien grutten we de komende dagen vrolijk verder. Want zoals u weet zijn wij gek op conspiracies. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 610 van gisteren.
(2) Zie voor hem eerdere afleveringen in deze serie en “Kafka in Zeist”.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
12 oktober 2017