Skip to main content

Octopussy (601)

07 augustus 2017

Laten we in een artikel in het voorbijgaan even de naam van Dirk Scheringa vallen (1), wat denk je? Stuiten we op het fabuleuze langetermijngeheugen van Koos van Woudenberg. Zaterdag jl. schreef hij kort en bondig:

Hoi, Dirkie Scheringa kwam vroegah op de zeedijk ter hoogte van Pietersbierum waar ik heb gewoond. Hij was niet de enige pet die daar kwam. Ook een verzekeringsagent, Klaas Visser, een reservepet, kwam er. Er viel daar zeker een hoop te onderzoeken” (2)”.

Toen wij daarop net deden of onze giegel bloedde en Koos vroegen wat hij bedoelde arriveerde dit uitgebreide antwoord. Gek, maar we hebben het prikkelende gevoel dat er nog meer komt. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 7 van de serie “In banks we trust” dd. 5 augustus 2017.
(2) “Vroegah” is de Haagse spelling van het woord “vroeger” in het Haagse Harry-jargon. Moet in Koos' vocabulaire zijn geslopen sinds zijn kennismaking met het Haagse fenomeen Joris Francken. Koos gebruikt verder het woord “pet” waar wij meestal de nickname “smurf” bezigen.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
07 augustus 2017