Skip to main content

Octopussy (592)

29 mei 2017

Donderdag is het zover. Dan staat Jan Piet van Rossum voor de kadi. Was voor het OM-team onder leiding van Miranda de Meijer nog een hele toer. Van de vlijtig via de pers verspreide beschuldiging dat Van Rossum als bef van Klaas Otto briefjes de petoet had uitgesmokkeld bleef geen moer heel. Verwarrende middelen in huis? Uuuuh.... Mechaniekjes in huis om verwarrende middelen te produceren? Uuuuuh..... Ahaaaa. Jan Piet had poen uitgeleend aan collega's. Was dat misschien een manier om die poen te witwassen? En waar kwam die poen vandaan? Miranda en haar team gingen met name op snor naar het antwoord op die laatste vraag. En laten ze nou menen dat ze dat gevonden hebben. Jan Piet zou poen hebben verduisterd van de derderekening van Vivence. Een Rotterdamse zorgverlener die vorig jaar in de problemen raakte en inmiddels in frauduleuze rook is opgegaan dankzij de goede zorgen van directeur Darryl Nooitmeer voor zijn eigen spaarvarken (1).
Jan Piet werd door de Raad van Toezicht van Vivence in de arm genomen om de belangen van personeel en cliënten tijdens de teloorgang veilig te stellen. Ook de financiële. Via zijn derderekening. Daarbij kwam hij in forse aanvaring met verzekeringsmoloch Achmea/Zilveren Kruis die de cliënten van Vivence wilde overhevelen naar Humanitas. Een zorgverlener die noch baadde in een zee van financiële middelen noch in een zee van ervaring op dit terrein. Dat liep uit op een rechtzaak en op 14 december 2016 bezorgde de Utrechtse kadi mr. P. Krepel het kortste strootje aan Jan Piet (2). Vivence ging in februari van dit jaar definitief de bietenberg op. Curator
Jos Borsboom onderzocht die bieten en kwam daarbij tot de conclusie dat Jan Piet ruim een ton achterovergedrukt moest hebben. Miranda zag alsnog haar kans schoon om de geplaagde bef te nagelen. Kan nog heel gezellig worden. Stay tuned.

(1) Zo schijnt Darryl het volgens een expert te hebben gedaan. Nooit meer? Hij schijnt opnieuw een aanvraag voor subsidie te hebben gedaan.
(2) Voor de liefhebbers hier het betrokken stukje rechtsgang.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
29 mei 2017