Skip to main content

Octopussy (586)

02 mei 2017

Zeg. Om nog even terug te komen op die laptop van Jan Piet van Rossum (1). Weet u wat er ondermeer stond opgeslagen? Een vette kluit gegevens over een zaak die wij in het verleden meerdere malen flink hebben getoucheerd: de enorme affaire rond de Schumacher Kramerstichting en een daaraan verbonden erfeniskwestie. En hoe toevallig nou. Vlak voor hun respectievelijke arrestaties was Van Rossum bezig met het arrangeren van een voorlopig getuigenverhoor in deze kwestie en publicist Hans Mauritz met een deelonderzoek in diezelfde kwestie. Nou u weer en dan wij weer. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 585 van gisteren.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
02 mei 2017