Skip to main content

Kuifje en de diskettes (003)

08 april 2017

zondag 11 december-2005
Zoals bekend is er indertijd naar aanleiding van de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002 een onderzoek op gang gekomen door een begrafeniscommissie onder leiding van een meneer Van den Haak. Die moest de ellendige gebeurtenissen op een rijtje zetten en uitvlooien waarom de nieuwe ster aan het Haagse firmament geen ordentelijke bewaking had gekregen. De uitslag was voorspelbaar, dus er viel niet veel te verdienen bij de toto.
In het eindrapport is ook het nodige te vinden over minder frisse gebeurtenissen uit het verleden van Wilhelmus Simon Petrus. Zo bleek hij in de periode 1993 – 2000 tot twee keer te zijn afgeperst, bestolen en met de dood bedreigd in verband met zijn privéleven, dat zich afspeelde in een “risicovolle omgeving”. Pim was in die periode als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Erasmus-universiteit en was als publicist en columnist actief in Elseviers Magazine.
In 2000 liet Fortuyn twee civiele vorderingen bij de rechtbank van de rol halen omdat de betrokken schuldenaren hem chanteerden met publiciteit over zijn privéleven. En in 2002 klopte nog eens een informant aan bij de RID met nieuwe verhalen over de avonturen van Pim in diezelfde risicovolle omgeving in gezelschap van Marokkaanse jongetjes (1).
De AIVD had deze gegevens niet meegenomen bij de beoordeling van de veiligheidssituatie rond de nieuwkomer in het politieke wereldje. Maar de speurneuzen wisten het dus wel. Al jaren lang. Net als de Rotterdamse bromsnorren en mogelijk zelfs collegae bij de Erasmus en bij Elsevier. Hoe komt het dan, dat er nooit juridische stappen tegen onze Pim zijn genomen?
Want sexuele omgang met minderjarigen is niet alleen droevig, het is ook strafbaar. Of droeg Pim misschien kennis van hetzelfde soort praktijken van andere kindervrienden, uit bijvoorbeeld het Haagse politieke milieu? En achtte hij zich daardoor onkwetsbaar en zelfs vrij om openlijk over die kunstjes met kinderen te praten?
Op die vragen zal vanavond bij de uitzending van Kuifje R. de Vries geen antwoord komen.
Dit soort dingen zijn staatsgeheim. Behalve als het gaat om een sloeber uit Amsterdam-Oost of een volksbuurt in Leeuwarden.

1. Zie de vorige aflevering

Klik hier om uw reactie toe te voegen
08 april 2017
Kuifje en de diskettes