Skip to main content

Een veilige aftocht

dinsdag 14 november-2006
"To end violence in Iraq". Wat de VS en GB (net als in 1932!) zelf niet kunnen beteugelen. Er moet nu hulp worden gevraagd aan ... Syrië en Iran! Bot zal zich wel even de ogen hebben uitgewreven toen hij het hoorde. Advies van de commissie-Baker, consiglière van Pa Bush. De ironie is onbeschrijflijk. Om een veilige aftocht gegarandeerd te krijgen van de leden van de "As van het kwaad"... Het chaotische vertrek uit Vietnam hangt boven het slot van deze slechte B-film. Een remake die het liefst niemand meer wil zien. De VS hebben een monster geschapen. Het gevaar dat deze nederlaag tot een règlement des comptes op wereldschaal zal leiden, waartegen geen containment policy opgewassen zal zijn.
De afloop van het drama zal ongetwijfeld anders zijn dan nu valt in te schatten. Maar het totale failliet van de Amerikaanse politiek zal verstrekkende gevolgen hebben. Alle praatjes om overal op de wereld militaru manu "onze zegeningen" te brengen, zijn in één klap verstomd. "Desnoods blijven we twintig jaar in Irak", ik hoor het Bush nòg zeggen.
De Israëlische politiek die over de gehele breedte van het spectrum deze avonturistische politiek heeft verwelkomd, kan niet meedoen aan de exit strategy en blijft met de gebakken peren zitten. Terwijl in Washington en Londen eenvoudigweg de bakens worden verzet, zijn ze in Tel-Aviv gedwongen hun krankzinnige roulette-spel met de dood voort te zetten.
In Den Haag zullen ze wel weer doen alsof hun neus bloedt, al zal de rol van Nederland als trouw hondje niet vergeten worden. Het conto van Nederland als koloniale- en neo-koloniale uitbuiter is, mede dankzij de PvdA die altijd deze avonturen heeft gesteund, één van de afzichtelijkste ter wereld. (Willy Klinkenberg)

Klik hier om uw reactie toe te voegen