Skip to main content

Verdacht geknerp rond de Terp (024)

27 maart 2017

vrijdag 8 juli-2011
En ja, daar was hij ook weer. Bert Terpstra. De al ruim in zijn AOW-fase verkerende afblafgoeroe. Nou ja, niet in lijvende lijve. Hij had gisteren twee beffen op een gemeentelijk samenzijn in Zeist afgestuurd. Ging over een onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan voor Den Dolder-Zuid, Bosch en Duin en Huis ter Heide-Noord. En laat dat onderdeel nou net het ouwe plan van Bertje wezen om een dienstwoning te laten verrijzen op het terrein van De Terp. Ter vervanging van zijn interne onderkomen binnen zijn intrigerende instituut. Jawel. Is het dan zo druk in zijn bulder- en voorkookcentrum (1)? Dat valt wel tegen en naar wij hopen is deze serie daarbij van invloed geweest. Nee, vriend Terpstra is (nog steeds) van plan de hele zooi van de hand te doen (2). Want wat zou het niet heerlijk zijn als Bertus op het zo rustieke terrein kon blijven wonen? In een villa van drie hoog met een oppervlakte van 3 x 180 vierkante meter. Zalig. En dan liefst bot op de achtertuintjes van de ellendige buren die al jaren en jaren zijn plannetje de poep in hebben gereden. Via Provinciale Staten en de Raad van State.
Dat laatste powerhouse bepaalde begin 2007 dat het geplande optrekje van de psycholoog van de kouwe grond niet paste in de ecologische hoofdstructuur. Hoe het daar nu mee staat werd gisteren niet helemaal duidelijk, maar de dwarsliggende buren herhaalden hun eerdere bezwaren. Een muur van driehoog zou zowel hun woongenot als de waarde van hun woning naar de filistijnen of een andere antieke stam uit de Gazastrook helpen. Bovendien vertrouwden zij deze nieuwe gemeentelijke procedure niet helemaal, omdat buurman Bert al geruime tijd geleden een verrassend initiatief had ontplooid. Op een zaterdagochtend vroeg liet hij een amateur Hendrik-Jan met een avontuurlijk verleden op de geplande plek het struweel omzagen. Naar later bleek zonder toestemming. En na protest zag de gemeente zich genoodzaakt de afblaffoloog te sommeren om voor nieuwe aanplant te zorgen. Is nog niet gebeurd, maar misschien moet daarvoor eerst een cursus worden georganiseerd. Vraag is wel of Bertus voor zijn destructieve actie een visioen heeft gehad of een gunstig bericht uit de krochten van het gemeentehuis. Hoe dit ook zij, hij blijft in ieder geval met één probleem zitten. Mocht hij inderdaad toestemming krijgen voor zijn plannetje dan zal er ruimte moeten worden geschapen voor een toegangsweg. En daarvoor moeten er bomen verdwijnen. En of dat past in de ecologische hoofdstructuur is uiterst twijfelachtig. Kortom, deze serie is weer van het infuus afgehaald. Stay tuned.

1. Dat voorkoken slaat niet op de dis die cursisten krijgen voorgeschoteld, maar op het klaarstomen van beklaagden en getuigen bij mega-processen en enquêtes.
2. Kwaaie tongen beweren zelfs dat dat al gebeurd is.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
27 maart 2017
Verdacht geknerp rond De Terp