Skip to main content

Letselschade (004)

28 februari 2017

dinsdag 19 juli-2011
Had durfondernemer Hendrik van den Hombergh kunnen weten dat de Waegener Group "bad news" was. Ja, dat had ie. Al was het alleen maar door de aanwezigheid van Wout van Loon in de top van die "group". Bekend door zijn losse manier van ondernemen. Kennelijk waren de aandeelhouders wel op de hoogte. Zo stelden zij op de oergezellige algemene vergadering van 29 oktober 2010 bijvoorbeeld een paar prikkelende vragen. Kwootje. Komt ie:

"Hoe wordt de management fee van 35.000 euro per maand voor beide bedrijfsleiders (Wout van Loon en Levi Dewaegenaere) verantwoord, rekening houdend met:

 

  • a. de beperkte aanwezigheid
  • b. verantwoordelijkheden binnen en aandacht voor andere vennootschappen waar zij beiden (weliswaar apart) nog activiteiten hebben
  • c. de vele tekortkomingen in het uitgevoerde beleid
  • d. het discutabele, uitgezochte verleden van de ene (Wout van Loon), het gebrek aan ervaring van de andere (Levi Dewaegenaere)
  • e. de enorme expense reports die hier nog eens aan werden toegevoegd.

"

Nog een leuke:

"Welke maatregelen zijn er genomen met betrekking tot de beschuldiging van schriftvervalsing ten laste van Wout van Loon?
a. is er effectief een aanklacht neergelegd?
b. wordt deze nog opgevolgd?
"

En wat dacht u van deze:

"Welke opnames van bedrijfsgelden zijn er door de bedrijfsleiding gedaan voor andere doeleinden dan de vennootschap?
a. zoals ze werden opgegeven door de commissaris en bekend zijn bij de Raad van Bestuur van Waegener Group;
b. werden deze reeds gecorrigeerd?
"

En dat is nog maar een willekeurige greep uit de emmers vol shit en ellende die de aandeelhouders hadden meegebracht. Met wat ons betreft als intrigerendste bestanddeel het discutabele en uitgezochte verleden van Woutertje.
In ieder geval zwaar weer dus binnen de Waegener Group en dat zou nog erger worden. Tot Van den Hombergh zijn entree maakte en wat poen naar binnen pompte. Althans, de wind ging iets liggen. Maar de vragen bleven. En zoals eerder vermeld moest Hendrik heftig in de touwen op de vergadering van begin juli om een pandemonium te voorkomen (1). De aandeelhouders lieten zich afbluffen. Maar stelden ons wel de vragenlijst ter beschikking. Komt nog. Stay tuned.

1. zie aflevering 1 dd. 7 juli jongstleden

Klik hier om uw reactie toe te voegen
28 februari 2017