Skip to main content

Migratiegolf (006)

15 juni 2017

Berlijn had hem. Willy Alberti had er eentje om Willeke heen gebouwd. De Chinezen hebben een ouwe. Israël een redelijk nieuwe. De USSA is hem aan het renoveren. Hongarije is ook lekker bezig. Kortom, een muur is toch een boeiend fenomeen. Ook in Botswana trouwens. Tot voor kort ging het prima de luxe met buurman Zimbabwe, maar plotseling is de pleuritis uitgebroken. Of liever de mond en klauwzeer. Dat schijnt te heersen in Zimbabwe en slaat soms over naar Botswana. Want koeien kennen geen grenzen. En als een koppeltje olifanten de beest gaat uithangen slaan de koeien op hol en maken roomboter van het grensgaas met Zimbabwe. Met alle mogelijke gevolgen vandien. Zoals afschieten bij terugkeer. Wat vraagt Kamerlid Guma aan minister Khama, die over die dingen gaat? Of die het in ongerede geraakte hekwerk tussen de twee landen van een steviger remplacant wil voorzien, die aan elk levend wezen dat probeert irregulier de grens te passeren een stroomstoot uitdeelt. Werd niet goed ontvangen in Zimbabwe. Daar denken ze dat de eventuele maatregel tegen overstekende huisdieren tegen migranten is gericht die voor een tikkie beter leven cq. een baantje hun heil in Botswana zoeken. Nog even en het is daar stevig hommeles. Zeg, Jelle. Nu je toch niks meer te doen hebt...

Klik hier om uw reactie toe te voegen
15 juni 2017