Skip to main content

Terra Vulgaris (024)

31 maart 2017

woensdag 21 oktober-2009
U dacht misschien dat we klaar waren met het "rapport inzake een ingesteld onderzoek bij Terra Vitalis International" van onze blauwe brievenbomber uit Haarlem. Dan kent u ons niet. Waar hadden we het ook weer over? Juist. Heel goed. Tien met een dildo. Over het feit, dat avontuurlijk bestuurder Hans Noomen zichzelf zonder tussenkomst van de toenmalige aandeelhouders een riant inkomen had verschaft. Volgens onze bomber benadeelde Hansepans daarmee de crediteuren, inclusief Piet Fiscus. En dat kwalificeert onze blauwe vriend als een staaltje van onbehoorlijk bestuur. En dat was niet het enige staaltje. Even een kwootje:

"Tussen de groepsmaatschappijen bestaan rekening-courantverhoudingen. PBMG (People Buy More Green aka Pleuris Bak Met Geld, red.) heeft per 31/12/2007 te vorderen van de andere vennootschappen:

  • Vordering op Terra Vitalis International BV 2.252.125 euro
  • Vordering op Terra Vitalis BV 336.520 euro
  • Vordering op 4S3 Marketing BV 1.077.671 euro


Dit zijn de cijfers volgens de conceptjaarrekening 2007 van People Buy More Green BV.
Er wordt door PBMG geen rente in rekening gebracht aan de andere vennootschappen, terwijl er geen sprake is van een fiscale eenheid. Hierdoor laat PBMG jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan rente aan zich voorbijgaan en worden de zustervennootschappen bevoordeeld.
Het is de taak van de bestuurder erop toe te zien dat de rekening-courantverhoudingen met de zustervennootschappen een zakelijk karakter hebben. Doordat er geen rente in rekening wordt gebracht door PBMG heeft zij minder inkomsten. Hierdoor worden de crediteuren benadeeld. Deze benadering is als onbehoorlijk bestuur aan te merken. PBMG staat toe dat de schulden met haar zustervennootschappen oplopen, terwijl ze weet dat deze vennootschappen onvoldoende inkomsten genereren om de schulden aan PBMG terug te betalen
".

Zo hoor je het eens van een ander. En dan te bedenken dat de hele boel onder toezicht stond (en staat) van Harrie van Mens. Een professor in de belastingologie. Je zal als student les krijgen van zo'n professor. Klaar ben je ermee. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
31 maart 2017
Terra Vulgaris