Skip to main content

Scheve schaatsen (005)

09 maart 2017

vrijdag 22 maart-2013
Even pootje over en dan op naar de volgende puppet on a string in de affaire rond de verkoop van de ijsbaan in Biddinghuizenzaak: Robert Kat van makelaardij DTZ Zadelhoff. Wij stuurden hem vanochtend deze mail als een soort e2 – e4:

Den Bosch, 22 maart 2013.

Geachte heer Kat,

Wij zijn bezig met een journalistiek onderzoek naar de merkwaardige gebeurtenissen die zich vorig jaar oktober hebben voorgedaan bij de verkoop van de gefailleerde ijsbaan in Biddinghuizen. Zoals wij al beschreven hebben op onze site www.stelling.nl in de serie "Scheve schaatsen?" was er al sprake van een mondelinge overeenkomst tussen een onderneming uit de kop van Noord-Holland en DTZ Zadelhoff, waarbij de baan zou worden overgedragen voor anderhalf miljoen euro.
Op maandag 29 oktober 2012 zond u om 17.34 de akte van levering in de hoop dat die voldoende zou zijn voor een onvoorwaardelijke bieding. Nu stonden in de koopovereenkomst een paar onvolkomenheden en was het de koper nog niet duidelijk wat exact de juridische gevolgen zouden zijn van de aanwezigheid van propyleenglycol in de bodem. Tot dan toe was er sprake van 150.000 liter en die moest uiteraard worden opgeruimd.
Op dinsdag 30 oktober om 9 uur 'sochtends zocht een van de Noordhollandse firmanten telefonisch contact met u over de door hem opgemerkte onvolkomenheden in de koopovereenkomst. U zou hem direct terugbellen om het nummer van de notaris door te geven. U voorzag geen problemen. Maar u belde niet terug en verkocht de ijsbaan diezelfde dag nog aan een onderneming uit 't Harde voor een lagere prijs. Zonder de andere partij op dat moment op de hoogte te stellen van de lopende ontwikkelingen. Op zich o.i. al not done.
Uit een mailwisseling met curator Kuper is ons ondermeer gebleken, dat u de voorkeur gaf aan een onvoorwaardelijk bod van de Noordhollandse onderneming. Toen van die zijde bezwaren rezen over eerder genoemde onvolkomenheden in de koopovereenkomst merkte u die aan als voorwaarden en zag u zich kennelijk genoodzaakt met de andere onderneming in zee te gaan. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen, dat die partij wel een onvoorwaardelijk bod op tafel legde, tenzij zij over kennis beschikte die de eerste koper nog niet had bereikt. Met name over de hoeveelheid propyleenglycol die zich in de bodem rond de ijsbaan bevond en als het grootste struikelblok gold bij de verkoop.
Via persberichten van eind oktober 2012 kwam naar buiten, dat B & W van Dronten tot de conclusie was gekomen dat de hoeveelheid koelstof in de bodem "beperkt"was. Later zou blijken dat het om 20.000 liter ging in plaats van 150.000 liter. Oftewel een hoeveelheid die onder de wettelijke schoonmaaknorm viel. Ter voortzetting van onze artikelenserie zouden wij allereerst graag van u willen weten of u cq. de koper uit 't Harde ten tijde van de verkoop op de hoogte was van dit nieuwe gegeven. Daarnaast zouden wij graag antwoord willen hebben op de vraag wie bij u erop heeft aangedrongen de overeenkomst met de hoogste bieder niet te honoreren en wat de reden daarvan was, buiten het officiële standpunt daarover zoals die door mr. Kuper is verwoord.
U bij voorbaat hartelijk dankend voor uw medewerking,
Krgrds
Jan Portein
redactie Kleintje Muurkrant


Een openingszetje. Kijken waar we terechtkomen. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
09 maart 2017
scheve schaatsen