Skip to main content

Torpedo aan bakboord (001)

23 maart 2017

maandag 17 november-2003
Aandoenlijk hè? Volgens de NRC van zaterdag jl. heeft het ministerie van Defensie van alles uit de kast gehaald om de RDM van de rand van het faillissementssravijn weg te plukken. Het bedrijf produceert oorlogstuig en is eigendom van Joep van den Nieuwenhuyzen. Ooit een gevreesde bedrijvendokter, maar nu al weer jarenlang zelf patiënt en recentelijk nog in het nieuws met al te deftig aangeklede helicopters. In het kader van de reddingsoperatie trok de directie materieel van de landmacht heftig aan de bel bij de Duitse onderneming Kraus-Maffei Wegmann om een order te redden. Die stond namelijk op de nominatieom te worden geschrapt omdat Joep over te weinig pecunia beschikte om de bestelling op tijd door de Duitse brievenbus te frommelen. Ondertussen onderhandelde een generaal-majoor van diezelfde directie met de bij ons als niet erg kosher te boek staande Rabobank over een lening van 27 miljoen. Deze activiteiten ten behoeve van ons Joep werden ontplooid met medeweten van staatssecretaris Van der Knaap. Het hulpje van meneer Kamp. Het lijkt erop dat onderdelen van ons militaire apparaat wel vaker bedrijven in deze sector van de Nederlandse industriële bedrijvigheid te hulp schieten. Kleintje Muurkrant kwam namelijk vorige week een analoog geval op het spoor. Zij het, dat het desbetreffende bedrijf niet direct op instorten staat. Het gaat om de scheepswerf De Schelde, een onderdeel van de Damen Shipyards Group. Wij hadden Kommer Damen, het baasje van de groep, al eens eerder op de korrel gehad (1), dus het leek ons wel aardig om hem naar aanleiding van de nog schaarse informatie waarover we toen beschikten op 9 november jl. te verrassen met de volgende e-mail:
“Wij zijn bezig met een journalistiek onderzoek naar de rol die vice-admiraal R. Klaver zou hebben gespeeld bij het verkrijgen van een Indonesische order voor de tot uw concern behorende onderneming De Schelde. Kunt u ons zeggen of de heer Klaver inderdaad zijn invloed heeft laten gelden bij deze transactie en om wat voor order het gaat?”
Geen sjoege. Dus gingen we de volgende dag opnieuw aan de slag.
“Inmiddels menen wij te weten dat de bewuste order betrekking heeft op een corvet design. En dat de Koninklijke Marine wel zeer nadrukkelijk bij de realisering van de order betrokken is geweest. Kunt u een en ander bevestigen en eventueel nader toelichten?”
Geen boe. En ook geen bah. Dus gaan we over op zwaarder materieel Kommertje. Om de spanning nog even op te voeren houden wij nog even ons kruit droog. Maar ons volgende salvo is nabij. Maakt alvast den borst maar nat. Torpedo aan bakboord.

(1) zie het artikel “Poe, poe" in deze rubriek van 18 september jongstleden.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
23 maart 2017
Torpedo aan bakboord