Skip to main content

Verdacht geknerp rond De Terp (025)

27 maart 2017

vrijdag 16 maart-2012
Volgens een artikel in de Volksfiets begint het erop te lijken, dat het kabinet-Wilders steeds vaker schijt heeft aan de adviezen van de Raad van State. Bij zaken als de dubbele nationaliteit, het boerkaverbod en de invoering van minimumstraffen kregen de wijsneuzen van Bea de middelste vinger en bij de toetsing van nieuwe wetten haalden ze zestig procent vaker een zeperd dan in de tijd van Jan Peter Lullo.
Goed voorbeeld doet kennelijk goed volgen. Ook de gemeente Zeist onder leiding van CDA-burgemeester Koos Janssen haalt tegenswoordig sommige missives van de Raad eigenwijs langs de bilnaad. Bijvoorbeeld in het gedoe rond de dienstwoning van afknijpgoeroe Bertje Terpstra. De Raad zag een paar jaar geleden nog ernstige ecologische bezwaren bij het drie hoog de lucht ingaan van de Terpstra veste (1). En de bewoners van de aanpalende percelen wezen daarnaast tot in den treure op de slagschaduwen die voornoemde veste op hun woongenot zou werpen als de plannen doorgingen. Met alle gevolgen vandien bij eventuele verkoop. Om nog maar te zwijgen over de onbereikbaarheid van Bertje's opgehoogde stulp voor brandweer, ambulances en de schillenkar.
Inmiddels is de kwestie opnieuw aan de orde gesteld in de gemeenteraad. En wat bleek? Koos en zijn Wildbunch hadden in de planologie zoveel aanpassingen gepleegd, dat de meeste bezwaren tegen Bertje's bouwvisioenen op rotsige bodem belandden. Ook de ecologische. De bezwaren van de buurtjes waren in de visie van B & W niet van doorslaggevende aard. En dan te weten dat Koos zich in een ander leven druk maakt om de emancipatie van Derde Wereldburgers. Ze moesten eens weten waar ze mee te maken krijgen als ze eenmaal geëmancipeerd zijn.
Overigens had onze afblaftrainer ervan afgezien om voor de raadsleden zijn standpunten op papier te zetten. Die wist blijkbaar vantevoren al van de kat en het bakkie. Zijn buurtjes hebben ondertussen een no pasarán uitgesproken. Geen kat komt erlangs. Laat staan een bakkie. Koos, Koos, Koos. Wat heb je je weer laten inpakken. Stay tuned.

1. Zie aflevering 24 van deze levendig serie op de Followup-site onder de titel Bert Terpstra.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
27 maart 2017
Verdacht geknerp rond De Terp