Skip to main content

Leven met Steiner (011)

17 januari 2024

De nieuwste biografie van Bernard Lievegoed gelezen, of liever gezegd doorgeploegd. Je moet er helemaal voor naar de laatste van de ruim 400 pagina’s ongelofelijk slecht opgeschreven ongelofelijke kul maar daar wordt de kern van Lievegoed en zijn sekte dan ook bondig samengevat:
-Ondergang van (het rijk van Theodorik), enkele decennia na zijn dood.
-Ondergang van de Zonnehuizen en het NPI enkele decennia na het overlijden van Bernard
(Lievegoed) (1)
Waarbij Theodorik staat voor Theodorik de Grote, heerser van het Oost-Gotische koninkrijk (circa 450-550 na Christus), de Zonnehuizen voor de heilpedagogische instituten van de anthroposofen, en het NPI voor Nederlands Pedagogisch Instituut (voor organisatieontwikkeling in het bedrijfsleven).
En waarbij de link tussen Theodorik en Lievegoed zou bestaan uit de aanname dat de laatste een reincarnatie van de eerste zou zijn geweest …

Uitgeluld ben je …

Maar waarom koopt Jopie zo’n raar (en duur: veertig piek ben je aan het ding kwijt) boek over een boedel die eigenlijk failliet is, zult U vragen. Wel, dat zit zo: Jopie heeft een Lievegoed van nogal dichtbij meegemaakt. En wil zijn kennis over de man graag met U delen.

Het gaat daarbij dus niet om pa Lievegoed, die was al bijna dood toen ik een telg van hem ontmoette. Die heet Reinout Lievegoed, de tweede nog in leven zijnde zoon (geboren in 1945) van Bernard Lievegoed en Nel Schatborn.
Ik worstelde me door het ‘boek’ (2) over pa om meer te weten te komen over diens verhouding met deze Reinout, en over het leven van Reinout Lievegoed voordat ik hem tegenkwam. Vergeefs dus: Reinout wordt in de biografie alleen maar geboren, en genoemd in de overlijdensadvertentie voor zijn vader.
Da’s geen goed teken in verband met een vader-zoonverhouding, zeg ik U na, maar dat is, omdat ook de twee echtgenotes en de andere kinderen van Lievegoed nauwelijks in diens successtory worden genoemd, mogelijk het gevolg van de verheerlijking van de schrijver voor zijn goeroe.

Ik denk dat ook omdat de Reinout Lievegoed zoals ik hem ken, wel degelijk in de voetsporen van senior is getreden, een grote naam is binnen de anthroposofische beweging en regelmatig in de Duitse en Zwitserse gelederen van de sekte verblijft.

Zo functioneert ook deze Lievegoed in een veelvoud aan medische beroepen. Hij was de arts maar ook de psycholoog van mijn toenmalige schoonmoeder. Maar hij was tevens de arts van mijn toenmalige vriendin.
In die tijd -halverwege de jaren tachtig van de voorbije eeuw- was Reinout directeur van het anthroposofische ziekenhuis Berg en Bosch in Bilthoven. Ik weet dat omdat hij daar om de haverklap die ex-schoonmoeder van mij heenbracht.
Schoonmoe -die geloofde in engelen en kabouters en zich naar eigen zeggen uitstekend met ‘gestorven geesten’ kon verstaan- werd ook regelmatig door Reinout naar ‘dokter Bastiaans’ getransporteerd (3).

Een kort lijntje had Lievegoed junior ook met de ‘biodynamische zorgboerderij’ De Hondspol, in Driebergen-Rijsenburg. Daar werd mijn ex-vriendin gedurende de zomer van 1987 drie maanden opgesloten (alleen haar moeder had er toegang tot haar), in het kader van een therapie tegen manisch-depressiviteit zoals die aandoening toen nog heette.
Zo vervulde deze Reinout een zeer centrale rol in het leven van in ieder geval die vrouwen. Maar bleek hij zodra men hem echt nodig had -ik riep zomer 1988 zijn hulp in toen haar moeder mijn van mij zwangere ex overhaalde om weer gezellig bij haar te komen wonen- bij zijn collega-kwezels in het Duitse te verblijven.

Maar behalve als arts, kinderarts, psycholoog en chauffeur maakte Reinout Lievegoed zich ook verdienstelijk als … minnaar. Zijn vrijwel dagelijkse bezoeken aan ex-schoonmoe liepen er altijd op uit dat het tweetal zich afzonderde in de kamer van de vrouw en de behandelend geneesheer de volgende ochtend bij het ontbijt aanschoof.
En mijn ex mocht zelfs een kindje van hem baren …
Op het huwelijk van haar en mijn dochter was ook de halfbroer van de laatste aanwezig. In de rondgezongen versie over zijn vader heeft die aanvankelijk wel contact met de jongen gehad maar dat later afgekapt.
Ik snap wel waarom …
De jongen is Reinout gedoopt. En in het onooglijke boek over Lievegoed senior is een foto afgedrukt waarop onze Bernard op zijn twintigste als twee druppels water lijkt op deze Reinout junior junior...

(1) Bernard Lievegoed 1905-1992; Een mens met een missie; Een biografie in eigen woorden. Auteur: Frans Lutters; Uitgeverij Christofoor, 2023, pagina 406.
(2) Wat te zeggen van een passage als deze? ‘Tussen tweeënveertig en negenenveertig heerst Mars en eindigt de (21 jaar) grote zonnetijd. (…) Voor de man die door zijn veertiger-jaren-crisis heengekomen is, betekenen de vijftiger jaren een bevrijding. (…) De tijd die iemand de mogelijkheid biedt dingen te overzien, de Jupitertijd.’ (idem, pp 220-221)
Je kunt het hele boek lezen en je kunt het voor mijn part ook twee keer lezen, maar nergens krijg je uitleg van gehanteerde begrippen zoals ‘planetenleven’, ‘ingewijde’, ‘maanknoop’. Misschien moet je daarvoor juist een ingewijde zijn…?
(3) Zoals bekend behandelde Jan Bastiaans mensen met een oorlogstrauma en deed hij dat ook met behulp van een dosis LSD.

(JoopFinland)

Klik hier om uw reactie toe te voegen
17 januari 2024
Leven met Steiner