Skip to main content

Leven met Steiner (009)

03 juli 2023

Hierbij het voor ons relevante deel van Tommy Wieringa’s rede tegen de Vrije School, zoals die in het internet is bewaard gebleven. Het ding wordt voorafgegaan door een verantwoording:

Waarom hier? Tommy Wieringa legt uit:

De onderstaande rede werd uitgesproken bij de lustrumviering van de Hogeschool van Utrecht op 30 augustus 2000. Het 'Utrechts Nieuwsblad' (UN) nam de toespraak verkort over zonder dat de auteur met die mutilatie had ingestemd. Op 9 september publiceert het UN de brief waarin de schrijver afstand neemt van de versie zoals die in de krant werd afgedrukt. Voor de geïnteresseerden hierbij alsnog de tekst zoals die werd uitgesproken voor het College van Bestuur, medewerkers en relaties van de Hogeschool van Utrecht.

En begint dan als volgt, onder de titel U en Ik, 15 minuut 51:

Toen ik halverwege de jaren '70 werd ingeschreven bij basisschool De Wiekslag in Oldenzaal, kon ik niet weten dat dat het begin was van een educatieve internering die bijna twintig jaar zou duren. Men kan vooraf maar beter niet teveel weten. Ik zou in staking zijn gegaan bij de tafel van 5.

In de derde klas kregen kinderen wondjes die niet meer dicht gingen. De Wiekslag was gebouwd op een chemische stortplaats. Zij werd steen voor steen afgebroken. Op die plaats is een stadsvijver gegraven in de vorm van Barbapapa. Eenden slobberen kroos waar ik knikkerde. *

De katholieke jongensschool St. Jozef waar ik daarna naar toe ging, hield een jaar na mijn entree op te bestaan. Zij werd ondergebracht in een algemene basisschool. De vrijgekomen gebouwen deden eerst dienst als bibliotheek, toen kwam er een bulldozer. Nu kun je op de plaats waar ik als enige toegang kreeg tot de privé-collectie boeken van meester Hoefnagels, kiezen uit zestien soorten waspoeder. Op het schoolplein waar ik ene Geert alle haren uit zijn rooie rotkop trok omdat hij 'oe moe is 'n hekse' had gezegd, zit een meisje dat vraagt of je kristalzegels spaart.

Dan de middelbare school.

Dat was een noodlottige vergissing waarvan de gevolgen tot op heden nadreunen. Door een bevlieging van mijn moeder ging ik naar de Vrije School in Zutphen. Daar kregen wij les in tijdelijke onderkomens en trokken net als de Molukkers van noodgebouw naar noodgebouw. Op al die plaatsen woekeren nu weer zuring, brandnetel en wilde grassoorten zoals zij doen wanneer de beschaving wegtrekt en ergens anders kwartier maakt.

Het antroposofische onderwijs is aan het begin van de 20ste eeuw ontwikkeld door de duistere Oostenrijkse denker Rudolf Steiner. Aan het eind van die eeuw werd zijn troebele filosofie nog altijd vrijwel ongewijzigd uitgedragen.

Steiners werken zijn pasgeleden door een onderzoekscommissie beoordeeld en op 16 passages sterk racistisch bevonden.

De leerlingen wisten dat al wat langer.

De aardrijkskundeleraar vertelde dat de continenten waren geschapen naar analogie van het menselijk gezicht: breed van boven en spits toelopend naar de kin, zie Kaap de Goede Hoop of Vuurland.

- En Australië dan? wilden wij weten.

- Of Antarctica, zijn dat dan continentale misbaksels?

Ik bedoel, we waren niet blind of zo. Maar nadere uitleg kregen we niet. Hij vervolgde met zijn inzichten in soort en ras:

- Kijk, hierboven, in die brede, bovenste ring, dat zijn wij: het blanke, Kaukasische ras. Daar horen ook de Amerikanen bij. Wij vertegenwoordigen het denkend deel der aarde, de cultuurmens, dat is aan de geschiedenis van de mensheid wel te zien. Dan is er een tweede ring, zeg van de Indiaanse, Maleise en Mongoolse rassen. Dat zijn de harde werkers, landbouwers om zo maar te zeggen. Daar is wilskracht de grootste deugd. Onder die ring vind je de negerrassen, waaronder ook de Aboriginals. Zij zijn onbekommerd, dansen veel en bekommeren zich niet om boeken of studie. Bij de negerrassen is het gevoel de voornaamste deugd.

München 1938. En ook Zutphen 1985.

Mijn haat jegens deze ariosofische racist verdiepte zich nog toen hij, nadat ik uiteindelijk van school af moest, mijn zelfgetekende wereldkaart van een meter bij een meter niet teruggaf.

Hij staat nog steeds voor de klas. Officieel is het lesmateriaal van de Vrije Scholen geschoond van racistische dogma's, maar hij zal zijn gekkenpraat nog altijd wel verkondigen. In een nieuw gebouw, dat wel. Ik ben pas wezen kijken op de opening. Het is groot en mooi.** De antroposofische gerichtheid op het Teutoonse Rijk is onverminderd sterk, want ik telde zeven lokalen Duits.

Tot hier mijn oertijd, daarna is het een beetje lichter geworden.

* Inderdaad kun je soms maar beter niet teveel weten … Het Twentse Goor waar Wieringa het levenslicht zag, kwam al sinds de jaren tachtig in het nieuws door de grootschalige vergiftiging met asbest van haar bevolking.

** Waarschijnlijk heeft Wieringa het over de school hier vijftig meter verderop die nog steeds het predicaat vrije draagt. Een oerlelijke nieuwbouw die voor een groot gedeelte het monumentale pand van een voormalig klooster heeft vernield. Naar mijn beste weten zal ook deze huisvesting van de middelbare Steinerschool binnen niet al te lange tijd sluiten omdat de Zutphense binnenstad geen kinders meer telt. Alleen eeuwig zonde en jammer dat op de plaats van het ding zelfs geen brandnetels meer zullen groeien, te vrezen valt dat er een sofisch Bildungstheater of zelfzoekinstituut in zal komen …

Nu maar achter die aardrijkskundeleraar aan!

JoopFinland

Klik hier om uw reactie toe te voegen
03 juli 2023
Leven met Steiner