Skip to main content

Leven met Steiner (007)

19 april 2023

Gaan we in het kader van deze serie over tot het behandelen van de brochure ‘Uit de Vrije School geklapt. Over antroposofie en racisme: een stellingname’, op naam van Toos Jeurissen (1).

De Vrije School uit de brochure heet De Berkel, naar een riviertje. Ze heeft die naam behouden ondanks haar verhuizing naar een nieuwbouwwijk. De Berkel werd in 1978 opgericht en is inderdaad gevestigd geweest in het ‘kippenhok-in-aanbouw’ dat mijn moeder op een ochtend ‘bie us achter’ ontwaardde. Tegenwoordig zit in het gebouwtje een zwarte kousen-schooltje (2).

De brochure is meteen na de verschijning uitgebreid behandeld in het Kleintje. Hier lees je diverse passages uit het boekje, plus verwijzingen naar de discussie van toen. Veel van de in de brochure geciteerde passages uit de Flensburger Hefte zullen als gevolg van de zegeningen van het internet tegenwoordig ergens online zijn te raadplegen.

De brochure heeft een prangende omslag die gelukkig voor ons lezers adequaat beschreven is in de tekst:

‘In het rassenkundeschrift van de dochter van (Angelique) Oprinsen vond ik een tekening die voor mij heel goed weergeeft dat deze manier van denken en kijken ronduit verkeerd is. Het beeld van de tekening draag ik met me mee. (…) Het beeld geeft de indeling weer van huidskleur met betrekking tot de delen van een etmaal. Op de voorgrond staan twee blanke kindertjes in de stralende zon. Op de achtergrond in het donker, dus in de verdwijnende nacht, staat wazig afgebeeld een zwart jongetje’.

Pikant detail: die ‘man uit een natuurvoedingswinkel’ die reclame maakt voor het boek ‘Australie op blote voeten’ van Marlo Morgan, dat zou toch niet Appie zijn geweest…? (3)

Uit de Vrije School geklapt’ stamt alweer uit begin 1996. Bijna dertig jaar later vragen wij ons drie dingen af:

1. Hoe is het Toos Jeurissen (auteur) en Angelique Oprinsen (klokkenluidster) sindsdien vergaan? Hoe verhouden zij zich nu tot de inhoud en de boodschap van hun brochure? Zijn zij nog steeds de antroposofie toegedaan? In de volgende aflevering hoop ik een vraaggesprekje met hen of met een van hen aan te kunnen bieden.
2. Bevat het lesaanbod van Vrije Scholen tegenwoordig nog steeds een gruwel als Rassenkunde?
3. Nu de ‘omvolkings’- en de ‘white supremacy’-retoriek van Steiner zich steeds wijder verbreidt is het interessant om na te gaan hoeveel rechtstreeks verband er is tussen de aanhang van Steiner en die van ‘alt right’in Nederland, in casu het Forum voor Democratie en JA21 en diverse andere clubjes die zich om maar wat te noemen vooral sinds corona te buiten gaan aan allerlei complottheorietjes. Hoe dicht liggen de ‘joga-moeders’ die tijdens de corona in de publiciteit kwamen, bij de sofen?

(1) Je kon het destijds voor tien gulden in huis krijgen, mijn exemplaar kostte een paar euro bij het Fort van Sjakoo.
(2) Zie ook aflevering 2 van deze serie
(3) Zie aflevering 1 van deze serie

JoopFinland

Klik hier om uw reactie toe te voegen
19 april 2023
Leven met Steiner