Skip to main content

Letselschade (046)

15 februari 2020

Het begon al vagina gisteren. Bij de regiezitting in de zaak van Koenraad Kunnen cs. versus de heren Dockx, Deprez en Raemakers. Het feest moest namelijk om negen uur beginnen, maar de kadi maakte pas om 10 uur zijn entree. Maar wat is een uur nou helemaal vergeleken met de jaren en jaren die het vergt om je recht te halen. Het zaaltje was pittig vol. Geen haringen in een treincoupé 'sochtends om half 8, maar toch. Zo waren tien van de in totaal 40 luitjes aanwezig die letselschade hebben opgelopen tijdens het EMC MI-drama. Verder waren er nog dertien beffen, drie journalisten en zes koddebeiers. Die laatsten om de orde te bewaren cq. mensen buiten te wippen. Desgevraagd wilde een van die koddige beiers wel kwijt, dat hun wipeenheid was opgeroepen omdat er een oproerkraaier onder de aanwezigen zou zijn. Wie dat was? Koenraad Kunnen! De hoofdpersoon van deze serie, die tijdens de zitting notabene twee keer op de grond moest gaan liggen vanwege zijn torenhoge bloeddruk. Hoe dit ook zij, na urenlang gezever werd de start van het strafproces versus het niet aanwezige trio stouterikken op 30 oktober 2020 vastgesteld. En dat werd als bliksemsnel ervaren. Het went nooit. Mocht er in de tussentijd nog iets gebeuren komen we bij u terug. Zo niet, dan wordt het niet eerder dan begin november. Stay tuned (JP).

Klik hier om uw reactie toe te voegen
15 februari 2020