Skip to main content

Lente (017)

11 december 2017

Kwootje uit een Kamerstuk van januari 2016. Komt ie:

Additionele steun ter waarde van 10 miljoen euro aan gematigd bewapende Syrische oppositiegroepen (niet-lethale steun) en de Free Syrian Police in het kader van het Access to Justice and Community Security Programme (AJACS). Deze steun komt bovenop de eerder bekend gemaakte steun van 10 miljoen euro ten behoeve van additionele civiele middelen”.

Die steun verlenen wij niet in ons eentje. Vijf andere landen doen ook mee aan het stabiliseren van de lente in de “bevrijde” Syrische gebieden. Ondermeer door het stieken van een nieuwe vrije politiemacht. Voorwaarde was wel dat de betrokken smurfen geen wapens zouden dragen. Hoe je dan moet handhaven is vers twee, maar het bestrijden van wildplassen en het regelen van het ezel- en dromedarissenverkeer kan inderdaad in principe zonder het trekken van een wapen. Een van die andere donorlanden is de UK. En daar is een lichte pleuritis uitgebroken naar aanleiding van een BBC-reportage. Daarin werd namelijk uit de hoofddoeken gedaan dat de poen die richting de vrije Syrische smurfen werd getunneld voor een groot deel terechtkwam bij baardgroepen als Al Nusra en aanverwante artikelen. Niet zo'n mirakel, want de luitjes die naar voren werden geschoven voor de positie van vrije smurf waren afkomstig uit diezelfde baardgroepen. Daarnaast kwamen arrestanten die zich hadden schuldig gemaakt aan wildplassen, door een rood stoplicht ezelen of overspel bij een shariakadi terecht en de straffen die een dergelijke functionaris uitdeelt hebben geen enkele connectie met de bij ons levende ideeën over de democratische lente. Zo werden bijvoorbeeld onlangs twee dames gestenigd die door de kersverse handhavers waren opgebracht. Verder bleek er ook poen te zijn uitbetaald op rekeningen van overleden of zelfs niet bestaande vrijheidssmurfen en al met al was het voor de regering van dat meisje van May voldoende aanleiding om de financiële steun in ieder geval tijdelijk in het vriesvak te schuiven. Hoe de regering Rutte heeft gereageerd op de BBC-docu weten we niet. Maar zonder twijfel is er wel een of ander Kamerlid in de actiemodus geschoten. Zo niet, dan zal naar aanleiding van dit stukkie misschien ergens een alertpiepje gaan. We zijn benieuwd. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
11 december 2017