Skip to main content

Laat je niet ongerust maken door de oorlogshitserij van de Nederlandse media!

26 mei 2015

De laatste weken word ik regelmatig gebeld of krijg mail van vrienden en kennissen uit Nederland die mij ongerust vragen of ik mij hier in Estland wel veilig voel. Mijn antwoord is steeds 'ja, waarom niet' en de reden dat men mij schrijft of belt is dan weer een uitzending van de Nederlandse media waarin nog maar weer eens herhaald wordt dat Poetin 'zijn grijpgrage vingers uitstrekt naar de Baltische staten'. 
Vooral Nieuwsuur blijkt hierin uit te blinken en afgelopen zondag (22 februari) nog eens Buitenhof waarin Ko Colijn van Clingendael (overigens eens het hoofdkwartier van Arthur Seyss-Inquart, maar dit tussen haakjes) en VVD-griezel Hans van Baalen om het hardst bezig waren dat soort koude oorlogstaal in de ether (en jullie huiskamer) te slingeren. 
Dit alles onderdeel van de westerse propaganda-oorlog die een zo negatief beeld moet schetsen van Rusland en met name van Poetin. De achtergronden zijn duidelijk: het gaat in feite over de geopolitieke belangen van de westerse wereld die zich steeds meer geconfronteerd ziet met opkomende andere machten op het wereldtoneel en steeds dieper in een crisis verzeild raakt. Het aloude recept tegen een crisis is oorlog en vooral uit Washington komen dat soort geluiden. De NAVO strekt haar klauwen uit, Nederland verkoopt oud roestig legermateriaal aan Estland (dat op 24 februari vol trots getoond wordt tijdens de parade in mijn woonplaats Narva – op luttele meters van de Russische grens - ter gelegenheid van de Estse onafhankelijkheidsdag), er vinden patrouilles plaats langs de Russische grenzen, er wordt een snelle interventiemacht in het leven geroepen en dat alles voor jullie en onze veiligheid! 
Maar dat is het niet: jullie veiligheid zal Washington en Brussel (en Den Haag) een zorg zijn. Het gaat om het in stand houden van de westerse hegemonie, het gaat om het in stand houden van de winsten van de multinationale ondernemingen, het gaat om het innemen van nieuwe markten met een groot potentieel (Oekraïne!), het gaat om de voortgang en de winsten van de wapenindustrie, het gaat om de controle over die delen van de wereld die het westen als haar achtertuin beschouwt. Er zijn enorme lobby's gaande in Washington en Brussel om de defensie-uitgaven vooral te verhogen, om nieuwe wapensystemen aan te schaffen en deze ter afschrikking in te zetten. Een nieuwe koude oorlog, een nieuwe wapenwedloop is in volle gang. Je kunt de geschiedenis niet veranderen, maar je hoeft haar ook niet te herhalen gaat voor het Westen blijkbaar niet op. 
Dat alles roept om propaganda, om van tegenstanders een zo negatief mogelijk beeld te creëren, met behulp van de nieuwste psychologische inzichten en vooral door de ongebreidelde inzet van de media. Breng de vijand zo negatief mogelijk, zo vaak mogelijk, in beeld... indoctrineer je vijandbeeld in de huiskamers en tussen steeds meer oren zal het door jou gewenste beeld ontstaan! Ja, steeds meer wordt geloofd dat het 'evil empire' terug is... En dat er uiteindelijk teruggeslagen zal moeten worden. Oorlogshitserij kleurt de 'opinie' uitzendingen, vooral angst inboezemen dan komt de wapenindustrie vanzelf wel aan haar trekken. Dan vind je het minder erg dat er bezuinigd moet worden op zorg, onderwijs, sociale programma's … de media hebben je rijp gemaakt voor hun oorlogswaan en er gaat meer geld naar defensie. Defensie betekent verdediging, maar in de huidige situatie is 'offensie' een beter woord!
Terug naar Estland. In een interview met de Estse media zei de plaatsvervangend commandant van het Estse leger Artur Tiganik dat er geen tekenen zijn dat Rusland een bedreiging zou vormen. Volgens hem heeft Rusland geen intentie Estland binnen te vallen. “Zelfs wanneer mensen Poetin en de positie van Rusland in Oekraïne steunen zullen zij met betrekking tot Estland zeggen: bij ons is er een andere situatie”.
In de media die een beeld moeten creëren over de 'gevaarlijke situatie' in de Baltische staten wordt dan gerefereerd aan 'de grote Russische minderheid' in die landen die wel eens een vijfde colonne zouden kunnen zijn en voor dezelfde onrust gaan zorgen als in het oosten van Oekraïne. Dan zal Poetin wel ingrijpen! 
Er zijn twee bekende Russischsprekende activisten in Estland: Juri Zhuravljov en Dmitry Linter die soms pro-Russische demonstraties organiseren. Die pro-Russische demonstraties trekken hooguit een honderdtal mensen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken schat het aantal deelnemers op niet meer dan een paar dozijn. Als organisator van de demonstraties heeft Juri Zhuravljov zich laten registreren. Volgens de perssecretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Teks Vertmann, is men daar van mening dat de organisatoren Juri Zhuravljov en Dmitry Linter radicalen zijn met marginale steun, die alleen maar aandacht willen trekken. "Onze veiligheidstroepen zijn zich bewust van wat er gebeurt, de veiligheid van Estland is onwankelbaar, " verzekerde Vertmann. Het Ministerie treft geen voorbereidingen om op de demonstraties te anticiperen. Volgens de perssecretaris komen alleen vrienden van de organisatoren, enkele tientallen mensen. 
Ik woon nu enkele jaren in Estland, om precies te zijn in Narva, aan de Russische grens. Vanuit mijn keukenraam kijk ik zelfs uit op Rusland. Ik voel mij hier buitengewoon veilig, zie geen onrust onder de lokale bevolking (96% Russen!) en voel geen enkele dreiging vanuit Rusland. Er zijn juist goede contacten tussen Narva en de Russische grensplaats Ivangorod, die samen culturele activiteiten organiseren. Wat mij alleen verontrust is de rol van de westerse media die een geheel ander beeld willen presenteren dan de werkelijkheid, de redenen daarvoor heb ik hierboven uitgelegd. Ik kan hier via internet naar Nederlandse uitzendingen kijken en luisteren, vaak met gekromde tenen en braakneigingen. Laat je niet gek maken door die desinformatie en oorlogshitserij, denk ik dan maar. En als je het niet gelooft: kom hier zelf eens kijken, van harte welkom! 

(Bas van der Plas, Narva, 23 februari 2015) 

Klik hier om uw reactie toe te voegen
26 mei 2015