Skip to main content

La Haye s'éveille

22 februari 2017

Ronnie Platwurm kan doen wat ie wil. De Russen hebben schijt aan hem. Ze zijn ook hier begonnen met ondergrondse activiteiten om onze verkiezingen te beïnvloeden. Allereerst werd Groen Links-god Jesse Klaver gevierendeeld. Die zou bijvoorbeeld ooit het verhaal hebben verspreid dat er indertijd bijna geen pastoor te vinden was die hem wilde dopen. Vanwege zijn Marokke genen. Bleek gelul te wezen. Net als zijn bewering dat ie was opgegroeid in een achterbuurt en dat ie zijn glanzende carrière begon op een doffe VMBO. Verder zou hij voor het schrijven van zijn ronkende speeches af en toe wat paaseieren uit het mandje van BW-ers (Bekende Wereldburgers, red.) hebben gepikt. Waar halen die Russen die shit vandaan hè? Fuck.

Dan Geert. Volgens zijn broer Paul kan Geert totaal niet tegen kritiek. Is ons nooit opgevallen, maar je mag veronderstellen dat Paulus niet voor niks tot zulke uitspraken komt. Overigens deed hij die tijdens een interview bij RTL en wat doet Geert? Hij cancelde zijn medewerking aan het polletieke debat dat de zender van die kale Den Haag-expert weer eens had georganiseerd. Woest was ie. En dat verschijnsel deed zich nog eens voor toen een van zijn oortjes regelmatig iets over hem had laten lekken bij een stel avontuurlijke ondernemers van Marokke garnituur. Waarschijnlijk is broer Paul door de Russen gestiekt en was de opoe van het betrokken oortje een inboorling van een of ander Russisch eiland dat zij van Dessing nog niet heeft ontdekt.

En dan natuurlijk Henk Krol. Die kreeg opnieuw op zijn bord dat ie niet rekenen kon. Dit keer bij het afdekken van een operatie die de AOW-leeftijd weer naar 65 moest terugketsen. Daarnaast wist Elsevier te melden dat ie had gesjoemeld bij de opgave van het aantal kilometers die hij had gereden met zijn leasekoe in 2011 en 2012. Daarvoor kreeg Henk een blauwe brief in zijn gleuf waarin vriendelijk edoch dringend werd verzocht een zogenaamde verzuimboete van bijna 5000 euro op te hoesten. Je verzint het gewoon niet. Russen die een rechts weekvod als Elsevier weten te bewegen om de leider van 50 plus te pakken te nemen. Ongehoord. Dat kunnen we niet laten passeren. Allereerst nog wat sancties erbovenop. Geen reclamefilmpjes meer van haar van Dessing over de geweldige Russische natuur of zo. En als dat niet voldoende is kelen we op subtiele wijze de Russische ambassadeur. Tit-for-tat. Hatseflats. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
22 februari 2017