Skip to main content

Scheve schaatsen (007)

09 maart 2017

vrijdag 29 maart-2013
Voel je zoiets? Scheef schaatsen. Dat zit er wel in. De day after het torpederen van hun hoogste bod op de ijsbaan in Biddinghuizen vervoegden de twee firmanten uit de kop van Noord-Holland zich rond 1 uur bij DTZ Zadelhoff in Amsterdam. Zij wilden van Robbie Kat wel eens horen waarom zij door hem de greppel waren ingereden. Nee, ze hadden geen afspraak. Nou, meneer Kat was er niet. Die zat in Rotterdam. Dus goeiemiddag heren. Maar de heren lieten zich niet afpoeieren en verhieven licht hun stem. Naar aanleiding daarvan werden zij in een keurige ontvangstkamer gemanouvreerd, kregen koffie en een gesprekje met een ander onderknuppeltje van DTZ Zadelhoff. Na uitgelegd te hebben waar het om ging verscheen toch ineens Robbedoes zelf ten tonele. Lang op het toilet gebivakkeerd? Door een hoger baasje gesommeerd achter zijn deskje te blijven zitten tot de bui over was? Een wat lang uitgevallen twaalfuurtje? Of kreeg ie zijn scheve schaatsen niet uit? Weten we niet. Het gesprek leverde alleen maar een herhaling van zetten op. Robbie vond, dat de Noordhollanders niet aan de voorwaarde van "onvoorwaardelijke koop" hadden voldaan. De Noordhollanders vonden dat Robbie uit zijn nekharen zat te lullen.
Eenmaal terug op homebase zocht een van de informanten telefonisch contact met curator Erim Kuper. Die hield de boot af, maar kreeg 'savonds alsnog een mail in zijn gleuf. Komt ie:

“Als ik een onvoorwaardelijke bieding doe en overeenstemming heb en alleen de koopovereenkomst uit moet werken met de heer Kat van DTZ, dan kan het toch niet zo zijn dat het opeens naar een derde partij gaat. En als mij ook wordt medegedeeld door de heer Kat dat u partij bent hierin dan kunt u begrijpen dat ik opheldering eis over wat hier gaande is en dat de zaak opnieuw behandeld wordt. Mijns inziens is de curator verantwoordelijk voor de faillissementsboedel en een zo hoog mogelijke opbrengst”.

Kupertje: “Zoals vanmiddag telefonisch medegedeeld ben ik geen partij geweest bij deze onderhandelingen, noch heeft DTZ namens mij onderhandeld. U dient zich te vervoegen bij DTZ c.q. (de advocaat van) F. van Lanschot Bankiers NV.”

Van Lanschot was de grootste crediteur van het failliete FlevOnice. Is hier iets scheef of zijn wij dom? Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
09 maart 2017
scheve schaatsen