Skip to main content

Antillen vice versa (023)

25 februari 2017

woensdag 9 oktober-2013
Reacties? Zoooo. Niet zo'n beetje. Met name over Viviane Verhoeven. Maar voordat we over die vroegere Vlaamse vamp opnieuw een smakelijk hapje uitserveren eerst nog even een onsje aandacht voor Nardy Cramm. De Lara Croft van Hurdegaryp en oogappeltje van Leo Nipshagen. In reactie op aflevering 21 meldde zij ons dat haar neusfirma Curiel & Sharma al sinds 1997 staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Curacao. Het was wel handig geweest als ze ons meteen het nummer even had doorgegeven, want bij de bewuste KvK trokken we een niet. En bovendien was daar ook geen goedkeurend brieffie van het Curacaose Ministerie van Justitie te vinden. Maar ook al zou blijken dat Curiel & Sharma aan de overkant van de plas wel degelijk voldoet aan alle wettelijke eisen, dan nog is het de vraag of Nardy's vehikel over een POB-nummer beschikt waaronder zij in Nederland mag rondneuzen (1).
Hoe dit ook verder zij, we blijven erbij dat het zonder twijfel keurig vergoede spitwerk ten behoeve van het weer in Schilde opgedoken suikeroompje Leo een tijd lang de core business van onze Nardy moet zijn geweest. Maar zoals gezegd staat die business niet op haar palmares op LinkedIn. Wel haar activiteiten die zij zegt tussen 2002 en 2004 te hebben ontplooid als co-founder en project manager van KD Innovations. Een in november 2003 (?) in de vergaarbak van het Zwitserse Zug ingeschreven GmbH die uiteindelijk in december 2009 officieel ten grave is gedragen, nadat zaakwaarnemer Cees Jan Quirijns uit de Waldheimstrasse in Unterägeri al in 2007 zijn handen van de club had afgetrokken (2).
Naast pappa en Nardy Cramm behoorde ook de Leeuwarder fiscalist M.S. Dunant Maurits tot de in totaal vijf Nederlanders die tot de ingeschreven aandeelhouders behoorde. Nieuwsgierig als wij zijn vroegen wij hem hoe hij bij KDI betrokken was geraakt en of hij bij dat avontuurtje financiële schade had geleden. Kregen we het volgende antwoord op. Komt ie:

"Ik ben in 2003 ivm. een aantal juridische en fiscale vragen aan mijn adres betrokken geraakt bij KDI. Al gauw bleek mij dat er geen aanleiding bestond om aan te nemen dat KDI ooit operationeel zou worden en heb ik afscheid genomen. Ik begrijp dat KDI pas in 2009 is geliquideerd. Ik heb na 2003 helemaal geen bemoeienissen met KDI gehad. Deze zaak heeft mij - op wat geïnvesteerde tijd na – nagenoeg niets gekost.”

Nooit operationeel? Hoe zit het dan met deze tekst die onze Nardy aan haar LinkedIn-portret heeft toegevoegd? Komt ie:

"KD Innovations GmbH (Zug, Zwitserland). Founding, research, analasys, business development and managing projects and marketing, to position a (patented) general unified storage technology”.

Klinkt goed. Dat wel. Stay tuned.

(1) Horen we misschien nog eens uit van het Ministerie van Justitie in Den Haag. Van Nardy geen kik daarover.
(2) In dezelfde Strasse praktiseert Peter A. Iten, die eerder bij ons ondermeer voorbijkwam in het schimmenspel rond de door Willem Endstra en Benedikt Hoess bekonkelde verkoop van het Kurhaus in Scheveningen (zie de serie Octopussy). Overigens zegt dat niets over de zaken van Quirijns. Je buren kies je niet.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
25 februari 2017
Antillen vice versa