Skip to main content

Fuck (028)

20 januari 2017

dinsdag 10 juni-2014
Even een paar Wippieleakjes. Over onze tot president gekroonde Oekraiense chocogarch Petro Poroshenko. Zijn naam komt tweemaal voor in een confidentiële missive dd. 29 april 2006. Van de Amerikaanse ambassadeur in Kiev aan zijn Buza-baasje aan de overkant van de plas. Kwootje? Komt ie:

“During an April 28 meeting with Ambassador, our Ukraine insider Petro Poroshenko emphatically denied he was using his influence with the Prosecutor General to put pressure on Tymoshenko lieutenant Oleksandr”.

En vervolgens dit:

“During an April 28 meeting with Ambassador, our Ukraine insider Petro Poroshenko denied that he was behind Prosecutor General Oleksandr Medveko's recent decision to issue an arrest warrant for Tymoshenko lieutenant Oleksandr Turchinov ... to question him about the alleged destruction of SBU [Ukraine Intel] files on organized crime figure Simeon Mogilievich”.

Simeon was (is?) de superpeetvader van de Russische mafia en men dacht kennelijk dat de rechterhand van de op dat moment even in een polletiek vacuüm verblijvende Joelia Tymoshenko tijdens haar premierschap wat files van good old Simeon in rook had laten opgaan. Wat die specifiek behelsden wordt duidelijk uit een van 14 april 2006 daterend bericht van eerder genoemde ambassade. Komt ie:

“The files contained information about Tymoshenko's cooperation with Mogilievich when she ran United Energy Systems in the mid-late 1990's”.

Hoe was het ook weer? De veroordeling van Joelia tot zeven jaar kerker in 2011 was een politiek vonnis. Ja, ja. En chocogarch Poroshenko? Die steunde elke president cq. premier die voorbijkwam, vervulde regeringsfuncties en ... sluisde alles wat ie te horen kreeg door aan zijn Amerikaanse opdrachtgevers. Vind je het gek, dat nou juist deze hazelnootreep na de coup president werd? Nee toch? Stay tuned.

(1) Zie voor meer info over Simeon de artikelen “De Russische familie (5)" dd. 24 november 2003 en “Deuss en de Ruskies (3)” dd. 4 april 2012.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
20 januari 2017