Skip to main content

Vogelgriep onder katten

donderdag 19 januari-2006
Bijna een jaar geleden (21 april) wezen we op de eerste resultaten van een Nederlands onderzoek dat aantoonde dat het H5N1 virus (vogelgriepvirus) ook bij katten voorkwam. De resultaten van dat onderzoek, onder de titel: “Influenza A virus (H5N1) infection in cats causes systemic disease with potential novel routes of virus spread within and between hosts” geschreven door Rimmelzwaan en collega’s, verschijnen in het januari nummer van the American Journal of Pathology. In het blad Science verscheen een soortgelijk artikel. Werd eerst nog aangenomen dat katten resistent waren tegen het griepvirus A, uit onderzoek blijkt dat niet het geval te zijn.
Het blijkt dat katten via de luchtwegen, de spijsvertering of via contact met besmette katten slachtoffer van de vogelgriep kunnen worden. Met alle klinische verschijnselen van dien. Het gegeven dat het virus zich kan verspreiden via de spijsvertering of de urinewegen betekent dat de besmetting van zoogdieren (en dus ook de mens) via meerdere wegen mogelijk lijkt. Het lijkt er dus op dat katten (en kattenbakken) een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid als er een pandemie met H5N1 uitbreekt. (Bronnen: hier en hier)

Klik hier om uw reactie toe te voegen