Skip to main content

Een Specht maakt nog geen zomer (032)

27 februari 2017

maandag 2 oktober-2006
Kregen we een wat verfomfaaid mailtje van een van de costa’s, die alsvolgt luidde:

“Al meerdere malen hebben wij op Kleintje Actueel gelezen over Eutrac en zijn directeur J.M.R. van der Meer. Dit bedrijf en deze directeur zijn bij meerdere witwaspraktijken betrokken. Onderstaand een opsomming:
- Witwassen van grote hoeveelheden oude valuta (peseta, gulden enz.). Dit alles gebeurt aan de Duits/Poolse grens. Tegen 20 % kunnen bedragen worden ingeleverd
”.

Jammer, maar helaas. Daar stopte de opsomming. Maar wie weet komt de definitieve tekst ook nog eens meditterraan boven water.
Hoe dit ook zij, interessant was de mail wel degelijk, want we spraken eerder in deze serie al onze twijfels uit over de vraag in hoeverre het zakelijk contact tussen het Rotterdamse bedrijf en Stephan Frischknecht, de vertegenwoordiger van de oude valutascharrelaar en gros Bob Specht in het Zwitserse Sankt Gallen, wel kosher was (1).
Gewoontegetrouw richtten wij ons dus opnieuw tot de directie van Eutrac met de volgende mail:

“Wij ontvingen onlangs een e-mail waarin uw bedrijf beticht werd van het witwassen van oude valuta tegen een honorering van 20 %. Kennelijk zou het daarbij gaan om valuta afkomstig uit de voorraden uit het voormalige oostblok, omdat de overdracht zou plaatsvinden aan de Duits/Poolse grens.
Uit een door ons al eerder vermeld stukje correspondentie tussen de bedrijfsleiding van Eutrac en de niet geheel vrij van smetten zijnde Zwitserse advocaat Stephan Frischknecht bleek, dat Eutrac zich verre wenste te houden van witwaspraktijken.
Wij zouden daarom van u willen weten of de activiteiten zoals beschreven in de aan ons toegezonden e-mail wel degelijk binnen de voorschriften van de DNB vallen.
”

U ziet het, we doen ons best om hoor en wederhoor toe te passen. Om te voorkomen dat de lezers van de Volkskrant denken dat we nóóit iets doen in die richting. Stay tuned.

1. Zie in de context van witwasserij vooral aflevering 19 van deze serie.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
27 februari 2017
een specht maakt nog geen zomer