Skip to main content

Het Maatschappelijk Onverstand (016)

30 augustus 2019

Macht en het evangelie van de hebzucht...

Wie conflicten wil voorkomen, moet er politiek voor zorgen dat elke beaaming met de huidige US geo-politiek uit den boze is, niet alleen is dat een navolgen van een fnuikende neo-liberale doctrine, maar het bestendigt de militaire hegemonie van de Verenigde Staten, en daarmee het schuren van conflicten, het veroorzaken en meehelpen voeren van oorlog zoals in Jemen, Irak, Syrië, Afghanistan en Vietnam. Dat lijkt me helaas een te lange rij om van toeval te spreken.

De aartsvijand Al Qaida hoe is die ontstaan? Tsja, de rol van veiligheids adviseur was al ten tijde van Jimmie Carter omstreden. Zbigniew Brzezinski adviseerde Carter de Sovjet Unie in 1979 in Afghanistan hun Vietnam te geven, zodat ze niet geo-politieke verdeel en heers via Afghanistan konden plegen; (bekend psychologisch fenomeen: wie verdeel en heerst toepast, ziet die beer overal rondzwerven, zelfs waar die er misschien helemaal niet is). Dus leidde de militaire adviseurs van het Pentagon de Talibaan op in Pakistan, en de CIA later, Osama bin Laden.

Of is dat een te korte bocht conclusie, dat door Osama bin Laden op te leiden, Amerika mede zelf heeft bijgedragen tot de situatie die tot 9-11 leidde? In Amerika zijn er steeds meer politici en nieuws commentaren die dit negatieve domino-effect van Amerikaans politiek en militair handelen benadrukken. En hardop afvragen of het niet tijd wordt dat Amerika inplaats van de blunderende politieman van de wereld te spelen, beter de ernstige problemen thuis probeert op te lossen.

En die problemen zijn ernstig, om er een paar te noemen: wijd verspreidt chronisch huiselijk geweld, de dagelijkse schiet-partijen, de wijd verspreidde opiaten pijnstiller-verslaving, het openlijk racisme door Trump en de alt-right. De dodelijke gevolgen door rassenvoorordelen bij de politie. Armen die te vaak bloed af staan, verkopen, om te kunnen overleven; het toestaan dat investeerders, (lees: durf kapitaal), een zorghuis keten opkoopt, het onroerend goed meteen doorverkoopt en de schulden bij de zorg keten plaatst. Waarna de gebruikelijke litanie begint van afvloeien van professionele krachten en inzetten van te licht gekwalificeerde werkkrachten, gevolg: ernstige behandel-fouten, chronische problemen en vermijdbare gevallen van vroegtijdig overlijden.

Toen de Washington Post deze gang van zaken in een lang artikel uit de doeken deed, kwam Amerika toen in beweging, hoorde je een schreeuw van rauwe verontwaardiging? Nee, tuurlijk niet, het was een zorg keten voor de gewone Amerikaanse burger, niet voor de rijke burger, die onder gelijkgestemde 24-7 op professionele verzorging en medische hulp beroep kan doen.

Ik heb geen andere naam voor deze walgelijke gang van zaken dan ‘het evangelie van de hebzucht’, dat duister en wreed mensen opoffert aan de winst!

Tel daarbij 't gegeven dat voor armen in Amerika het leger de enige kans is op een beroep en carrière, en je beseft waarom oorlog voeren haast onvermijdelijk is, en waarom Amerika het grootste defensie budget ter wereld heeft, gekoppeld aan het grootste overheids tekort.

Valt er nog iets positiefs te vertellen over Amerika? Tuurlijk je hebt Über, u weet wel die door miljardairs gesponsorde app die de taxi industrie met behulp van beunhazen, zachtjes de nek omdraait. Om die beunen uiteindelijk te vervangen door een AI-bestuurde auto. Über die een monopolie hoopt te krijgen in fastfood delivery en de car-direct service voor werkenden vanuit de rijke voorsteden naar hun werk, om zo “de triljoen dollar belofte voor de toekomst” waar te maken. Euh triljoen dollar toekomst voor wie? De Über-miljardairs tuurlijk, waaronder een arabische miljardair die opdracht geeft journalisten vakkundig anatomisch te ontleden en ecologich verantwoord ‘zu entsorgen’.

Amerika heeft weliswaar het ‘evangelie van de hebzucht’ niet uitgevonden, (de Hollanders en Britten strijden sinds de 17e eeuw om de eerste plaats), maar wel geperfectioneerd. In dit land waar met de precisie van een zwitsers horloge, business-predikers elke dag op tv ‘the gospel of business and seed faith’ blij verkondigen aan duizenden naar rijkdom hunkerende ‘gelovigen’.

Gelovigen die blind en doof het evangelie van de hebzucht be-aamen; verblindt door de schittering van zoveel miljardairs op aarde, vrijwillig doof geworden door de oorverdovende lofgezangen en de zelfverrijkende hemelse gongslagen op Wall Street. Exit gezond verstand.

Het was licht, het was donker, een vijfde dag...

Vili Ross
Artikel quote:
"Gelovigen die blind en doof het evangelie van de hebzucht be-aamen; verblindt door de schittering van zoveel miljardairs op aarde, vrijwillig doof geworden door de oorverdovende lofgezangen en de zelfverrijkende hemelse gongslagen op Wall Street. Exit gezond verstand.
Het was licht, het was donker, een vijfde dag..."
Muzikaal daarop aansluitend:

"Money is God" - Vili Ross
https://www.youtube.com/watch?v=7qVeMHyHyB0

victorbaarn
Gelovigen???? Roomsen zul je bedoelen. Z B , William Casey , McCarthy , Brennan ( CIA ) , Samantha Powers , etc , etc allemaal fanatieke Roomsen. En dan hebben we natuurlijk nog ons eigen Fransje Timmermans om Van agt en Luns met hun vuile Roomse jesuiten koppen niet te noemen. Zal een God allemachtige dag zijn wanneer heel die Roomse kolere zooi van de aardbodem weggevaagd zal zijn
Appie
Mooi artikel weer. Helemaal waar, maar wat doe je er aan als roepende in de woestijn? Het zal de massa niet interesseren, dus het aantal lieden die begrijpen hoe het zit en werkt is beperkt. Voordeel van KM en deze artikelen is natuurlijk wel, dat je alert blijft op wat er om je heen gebeurt en een kluit leert herkennen die je het riet in wil sturen.
Faraday
'Helemaal waar' is net zo relatief als volgende:
Het verhaal over Bin Laden en de CIA - dat de CIA Bin Laden financierde of Bin Laden trainde - is gewoon een volksmythe. Hier zijn geen aanwijzingen voor.
Bin Laden had zijn eigen geld, hij was anti-Amerikaans en opereerde in het geheim.

Paleander
https://web.archive.org/web/20090727085034/http://www.foxnews.com/story/0,2933,98115,00.html
Als je als miljarden aan wapen steun in een oorlog tegen de communisten in Afghanistan stopt, en niet beseft, dat je als je jihadi’s warm toespreekt zoals Brzezinski, je blijkbaar niet begrijpt dat je potentieel een doos van Pandora openmaakt; Osama bin Laden werd dan wel niet persoonlijk ondersteunt, maar hij behoorde wel bij de ontvangers van de steun. Dus ben je wel degelijk medeverantwoordelijk, hoewel tuurlijk de twee CIA chefs die de taak hadden die steun door te geven, dat uitdrukkelijk ontkennen. Wat tuurlijk ook met juridische aspecten van 9-11 te maken heeft. Het duistere pokerspel in Syrië en Libië met wapen-droppingen en leveringen zegt genoeg, over wat je gerust het Doos van Pandora-syndroom van de CIA, het Pentagon en de Amerikaanse politiek mag noemen.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
30 augustus 2019
Het Maatschappelijk Onverstand