Skip to main content

Hardhout met een luchtje (005)

07 januari 2018

Geïnspireerd door een doorgaans goed ingevoerde informant schreven wij op 20 juli jongstleden de volgende naïef gestelde e-mail aan de drijvende kracht achter het Euro Greenmix Fund, Hugo Krop:
"Hugo, het volgende: Iemand uit je vroegere directe omgeving heeft mij verteld, dat je de uitvinder was van de pocket telex (Text Lite) en ooit die uitvinding voor 9 miljoen aan Philips zou hebben overgedaan. Verder zou je eigenaar zijn geweest van een hotel op de Bahama's en betrokken zijn geweest bij het aanlanden van coke met houten boten die onzichtbaar waren voor de Amerikaanse radar. Ik zou dat enorme verhaal graag willen publiceren, maar dan heel wat gedetailleerder, inclusief de manier waarop je uit die wereld bent gekomen."
Wij ontvingen dezelfde dag nog het volgende antwoord:
"Ik weet niet wie uw bron is, maar alledrie niet waar. Ik ben technisch directeur geweest. Hotel? Coke? Klinkt prachtig. Helaas niets van waar".
Helaas niets van waar? Met een beetje kwaaie wil zou je hieruit kunnen opmaken dat Hugo het jammer vindt dat hij niet betrokken was bij de cokehandel richting VS. Maar laten wij ons beheersen. In ieder geval was hij uitvinder van een lichtkrant en een zaktelex en inderdaad technisch direkteur bij Text Lite. En als er in Nederland ooit bij een bedrijf geruchten waren over drugshandel en financieel gegoochel dan was het wel bij Text Lite. Zo zeer zelfs dat het bedrijf een belangrijk onderdeel uitmaakte van het parlementaire onderzoek van de commissie Van Traa naar de opsporingsmethoden van de IRT's bij drugsaffaires. De commissie raakte tijdens dat onderzoek ervan overtuigd dat de bestuurders van Text Lite hadden deelgenomen aan een omvangrijke witwasoperatie door het onderhands en onder de vastgestelde prijs verpatsen van een scheepslading aan personeelopties aan lieden buiten de onderneming. Die daar dan weer een miljoenenvoordeel uit peurden. Dat valt te destilleren qit het eindverslag van de commissie van november 1995. Maar zeven jaar daarvoor was het bij Text Lite al zwaar hommeles. En daar was Hugo Krop wel degelijk bij betrokken.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
07 januari 2018
Hardhout met een luchtje