Skip to main content

Verdacht geknerp rond De Terp (002)

27 maart 2017

dinsdag 27 februari-2007
Ja, ja, het ging vet cool met De Terp. Een bonte krentenmik aan Nederlandse topbedrijven en instellingen bleken het aantrekkelijk te vinden om hun kader- en personeelsleden door de boerenlullenmangel van zielgrutter Terpstra en zijn ont-zettende paladijnen te laten halen.
Om hun organisatie op scherp te zetten en waar nodig te millimeteren. Goeroe Bertje kreeg daardoor in 1998 een megalomaan visioen en besloot zijn instituut uit te breiden met een extra vleugel plus een bescheiden dienstwoning van pakembeet 200 vierkante meter met drie etages en een topdak. Dat laatste als vervanging van zijn huidige armoedige zeskamer-appartement.  De gemeente Zeist vond dat plan heel dolletjes, maar de omwonenden kregen er een lichte beroerte van. Vooral omdat de hele boel precies op de erfgrens zou verrijzen. En je kijkt nou eenmaal liever tegen bomen en bosjes aan dan tegen een frisse bunker. Bovendien was Bert’s hele bedoening in hun ogen niet conform het bestemmingsplan, dus gooiden zij hun kont tegen de krib en de zaak voor Provinciale Staten. Die gingen erop zitten en na langdurig en zorgvuldig broeden gaven zij de omwonenden gelijk. Of  Bert naar aanleiding van deze beslissing intern  wat meubilair en/of  serviesgoed heeft laten sneuvelen is niet in de actes vermeld. Maar het zou zo maar kunnen, want  Bert is in het bezit van een paar losse handjes en die schijnen hem zelfs al eens in aanraking te hebben gebracht met een afvaardiging van de bromsnorrenbrigade op de Utrechtse Koningslaan.
Hoe dan ook, Bert nam het niet. Gesteund door de gemeente Zeist en een blijkbaar omgeturnde Provincie ging hij in beroep bij de Raad van State, waar inmiddels Bert’s oude cliënt Winnie Sorgdrager een warme stoel had gevonden. In de nabijheid van die van haar goede vriend Marten Oosting, de in 1999 afgetreden Nationale Ombudsman die sinds 2000 al deel uitmaakt van Raad van State. Oosting is hoogleraar bestuursrecht en bestuurskunde geweest aan de Universiteit van Grunningen (1) en heeft ook een sociologische achtergrond. Dus aan wie kan je de zaak van De Terp versus de omwonenden beter toevertrouwen? Zou je zeggen. Maar er is een maar. En niet zo’n zuinige. Stay tuned.

(1) Kwestie van roots misschien, want hij is geboren in Winschoten. In 1943. Hetzelfde jaar waarin Bert Tersptra uit de grond schoot in Oale Pekela.  

Klik hier om uw reactie toe te voegen
27 maart 2017
Verdacht geknerp rond De Terp