Skip to main content

Die Fransen toch

vrijdag 13 juni-2014
Iedereen “weet” dat het niet goed gesteld is met La France. Schulden meneer, schulden, teveel aan collectieve voorzieningen, ambtenarij en meer van dat moois. Nee, dan ons land, dat loopt goed in de ganzenpas naar nog minder sociaals.
Hebben die Fransen zomaar een initiatief genomen om de staatsschuld te analyseren en dan komt het Comité Burger Audit (CBA) met interessante conclusies. Trouwens, het zijn niet de eerste de beste Jean avec le Béret Basque die zitting hebben in het comité, maar experts op het gebied van publieke financiën. Een van de belangrijkste conclusies is dat de stijging van de nationale schuld niet verklaard kan worden door een toename van de overheidsuitgaven. Tussen 1978 en 2012 zijn de publieke uitgaven juist afgenomen. Die stijging komt door de belastingverlaging voor bedrijfsleven en hoogste inkomens. En door de stijging van de rente, doordat de staat gedwongen werd om op de kapitaalmarkten te gaan lenen in plaats van onderdehands. Aardig is ook dat niemand weet wie die staatsschuld in handen heeft, waardoor een staat zo goed als machteloos gemaakt wordt. Dus concludeert de CBA dat zo‘n 60 procent van de staatsschuld onwettig is. En aangezien deze onwettige schuld tot stand kwam door dienstbaarheid aan private belangen in plaats van aan de burgers moet de staat met een moratorium op rente en aflossing komen. Luchtfietserij? Niet helemaal, andere landen zijn voorgegaan met zo’n initiatief, zoals Ecuador en Brazilië.

Klik hier om uw reactie toe te voegen