Skip to main content

The good, the bad and the ugly

woensdag 18 juni-2014
Veertien dagen geleden zette Turkije Jabhat al Nusra op de lijst van terroristische organisaties. Die club is één van de “bevrijdingsbewegingen” in Syrië, die zoveel vrijheid en democratie in het zwarte vaandel heeft. Gisteren -17 juni- werd Aboe Mohammed Al Maqdisi vrijgelaten in Jordanië. Aboe is zo ongeveer de salafistische huisideoloog van al Nusra. Vandaag besloot Turkije om al Nusra weer in ere te herstelen als bevrijdingsbeweging. Daarmee wordt getracht om te doen voorkomen alsof al Nusra zo ongeveer een mensenrechten organisatie is, die uiteraard (mensenrechten hè, altijd goed) veel steun behoort te krijgen van het Westen. Nu zijn de verschillen tussen ISIS en al Nusra met een vergrootglas te zoeken, want beiden willen een Pan Islamitische staat, de invoering van de Sharia en het Kalifaat. Maar in de optiek van de machthebbers in Washington en de ja-knikkers in de westerse hoofdsteden is al Nusra nu “gematigd”. Neem de VN, die heeft na drie jaar oorlog in Syrië nog steeds niet helder of de “bevrijders” aldaar oorlogsmisdaden hebben begaan. Maar na één dag ISIS in Irak wist men op het VN-hoofdkwartier dat daar wel oorlogsmisdaden zijn begaan. De marketing: al Nusra is good en ISIS is bad.

Klik hier om uw reactie toe te voegen