Skip to main content

De anti-kraker gekraakt? (004)

02 april 2017

maandag 11 februari-2008
Wij hebben in deze serie de nodige aandacht besteed aan het wel en wee van de Amsterdamse stenenstapelaar Eric van Toorenburg cum suis. Niet de aardigste jongens van de klas. Speculatieve leegstand van hun stenen bezittingen, gerotzooi in de ambtelijke sfeer, het wegwerken van wat asbestvlekjes, krakerknuppelen, het hield allemaal niet over. Tot ze werden ingehaald door een koppel bromsnorren en de publiciteit, waardoor hun zakelijke bastion hetzelfde aanzicht kreeg als hun pandjes. Van Toorenburg nam de poten naar Thailand en de schuldeisers moesten maar zien hoe ze hun poen terugkregen. Inmiddels staan nog wat panden uit deze verzameling leeg en dat was gisteren aanleiding voor een alleraardigste kraak aan de Wilhelminastraat. Begeleid door het volgende persbericht:

Krakers pakken vastgoedmaffia aan!
Zondag 10 februari zijn de bovenwoningen van Wilhelminastraat 155 in Amsterdam Oud-West gekraakt. Eigenaren van het pand zijn de beruchte Eric van Toorenburg van Diacra vastgoed en Marco de Blaey. De krakers zijn het zat dat deze vastgoedboeven de dienst uit maken, panden leeg laten staan en speculeren. Het stadsdeel heeft de ogen gesloten voor de leegstand van de Wilhelminastraat 155. Het pand staat meer dan een jaar leeg en de verwachting is dat het zonder de kraakactie nog veel langer leeg zou blijven staan.
De eigenaren, Diacra Vastgoed en Marco de Blaey Projectontwikkeling B.V, hebben een jaar geleden een bouwaanvraag ingediend om de drie woningen met zolder samen te voegen tot twee appartementen om deze na splitsing aan de hoogst biedende te verkopen. Diacra Vastgoed is inmiddels failliet verklaard. In april 2007 werd de directeur van dit bedrijf, Eric van Toorenburg, opgepakt wegens fraude met asbestverwijdering en het omkopen van inspecteurs van de Bouw en Woningtoezicht. Ook in Amsterdam Oud-West werd een ambtenaar van het stadsdeel gearresteerd in deze zaak. Na deze asbestaffaire waarbij tientallen panden in de stad betrokken waren is het bedrijf Diacra Vastgoed binnen enkele maanden omgevallen en is ondertussen het meeste bezit via executoriale veilingen verkocht. Van Toorenburg is de laatste jaren vaker doelwit geweest van kraakgroepen, simpelweg omdat veel panden van hem leeg stonden.
De kraakgroepen hebben tijdens die kraakacties geleerd hoe agressief dit heerschap kan zijn. Terwijl Van Toorenburg het land is ontvlucht (hij wordt ook nog gezocht door het Openbaar Ministerie) verwachten we van De Blaey wel een reactie. Eind 2005 heeft hij het verhuurde pand Rhijnvis Feithstraat 14 eigenhandig en illegaal ontruimd door de inboedel van de bewoners op straat te gooien.
De politie van het wijkteam heeft De Blaey destijds voor die actie
gearresteerd. In 2002 was er een conflict tussen Diacra en De Blaey en kraakgroep Staatsliedenbuurt, ook daar bleek dat deze heren geweld tegen mensen niet schuwen.
De bouwaanvraag voor de Wilhelminastraat 155 werd begin 2007 gedaan door Arend Blok, ook hij is nog officieel verdacht van het op illegale wijze slopen en afvoeren van asbest en het omkopen van ambtenaren. Het zijn dit soort eigenaren die over de ruggen van de bewoners van deze stad koste wat kost geld binnen willen slepen. Met deze actie willen de krakers een signaal afgeven tegen speculatie, leegstand en andere vastgoedboeverij en de ongekende hoge verkoopprijzen en woonlasten in deze stad die hieruit voortvloeien. Amsterdam voor de bewoners, niet voor de eigenaren met hun villa's in Vinkenveen!
Kraakgroep Wilhelminastraat.


Btw: wij zouden gaarne ook willen vernemen wat er inmiddels is gebeurd met Van Toorenburg's satellieten als NVM makelaar Goofy van der Peijl, assuradeur Rob van Rossum en stapelcollega's Watse de Vries en Patrick van Nek? En natuurlijk wat meer details over de Amerikaanse beleggers van Joodse origine, die de nodige poen zouden hebben gestoken in de opbloei van Van Toorenburg's stenen tuintje. Anyone? Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
02 april 2017
De anti-kraker gekraakt?