Skip to main content

Fred en de deals (014)

16 februari 2017

Kregen we daar toch even een ferme mail. Over Henk van de Meene (rip) en zijn kornuiten. Heel ferm. Na een potje checken gaan we vandaag de ontboezemingen van de buiten onze landsgrenzen vertoevende informant op de site plakken. Met verwijzingen als we ons op bekend terrein bevinden. Komt ie:

Eind jaren 80 hadden Jan Kooij (1) en Flip Flying Doctor (2) via een BV-handel met de gebroeders Kwarten (3) veel contact met Henk van de Meene, de financiële man van de Delta Groep (4). Na Fecundo (5) hadden Henk en companen voor zijn nieuwe plan inzake Terra Vitalis wat meer notabelen nodig, oftewel rechtspersonen met een wettelijke taak, die aanvankelijk betaald konden worden met de deels teruggekeerde FEMIS-gelden (6). Later zou het uit het Terra-potje kunnen.
Nu deden Jan en Flipje veel zaken met notariskantoor Eldering in Zeist, waar ook in het geniep de beroemde forensisch accountant Cees Schaap zetelde, terwijl hij tegelijkertijd een functie bekleedde bij het OM. Zij noemden hun onderneming “De Nederlandse Vereniging voor Persoonsregistratie” en kwamen langs die weg veel registers van gemeenten en andere overheden binnen, ondanks de wet op de privacy. Zo konden zij en hun stromannen ongestraft BV's ontvreemden en verkopen, plus de nodige persoonsgegevens ten behoeve van valse ID's.
Nu was op kantoor Eldering in Zeist toentertijd kandidaat notaris mr. Johan van der Veen verantwoordelijk voor de afdeling familierecht en ondernemingsrecht. Ergo, de sluikhandel van Jantje en Flipje in BV's werden door hem van aktes voorzien. Johan pakte in die periode zijn oude studiehobby ook weer op: dames van plezier. Maar dan wel veel luxer, want zowel Flip als Henk beschikten over de nodige expertise op dat terrein en introduceerden hem op de betrokken studieadressen. Johan kon op zijn beurt Henk helpen aan een introductie bij de professoren K.L.H. van Mens (roepnaam Harrie) en Guus Stille, want hij zat in dezelfde wetenschappelijke Werkgroep Notariaat op de Rijksuniversiteit in Utrecht (7).
De hele club had ook veel baat met het gesjoemel van legaten op het kantoor van Eldering en het was dan ook geen toeval dat in 1995 het BFT (Bureau Financieel Toezicht) hier binnenviel, Eldering uit het ambt dwong en vervolgens ervoor zorgde dat niemand het te weten kwam. Ook gedupeerde cliënten niet. De beerput was namelijk een oceaan. Inmiddels was Johan net voor de inval ervandoor gegaan en had zich als notaris in Dordrecht gevestigd. Net als Schaap die met zijn nieuwe onderneming ook in Dordrecht neerstreek, net om de hoek bij Johan. Deze onderneming is verbonden met de Expertgroep Klokkenluiders. Een zogenaamde “Joodsche Raad” voor klokkenluiders, die hun maatschappelijk zwemdiploma moet worden afgenomen, dus ook hun claim. Snorkelen is er dan niet meer bij (8).
Na de BFT-inval wees de rechter notaris Arend Woortmann aan als rechtsopvolger van kantoor Eldering, maar die kon het niet bolwerken. Hij stapte in Zeist over naar Van Rhijn notarissen, waar zijn carrière tot stilstand kwam door geknoei met handtekeningen op ECO-certificaten. Geen toeval zou regisseur Henkie zeggen. Notarissen zijn extra DUURZAAM. Arend keerde daarop terug naar het kantoor dat zijn naam droeg en zette geassisteerd door oud-belastingman Bart Roos (9) zijn werkzaamheden voort. Vooral ten behoeve van cliënten uit de voormalige Delta-wereld, zoals Maurits, Rozen, De Bode, Kroon enzovoort. Tot aan zijn vervroegd pensioen.
Het hele dossier ligt al jaren bij de witte was van het college van PG's en moet nog steeds Zanussi-fähig worden gemaakt
."

Zo. Of je een emmer leeg gooit. Dit was hoor. Als vanouds staan wij open voor wederhoor en andere reacties. Stay tuned.

(1) Zie voor Janus aflevering 316 van de serie Octopussy
(2) Bedoeld is Flip Kerkhoven. Zie voor hem een flink buitje bijdrages in de serie Octopussy.
(3) Hier houden we het bescheiden. Zie aflevering 320 van de serie Octopussy.
(4) De groep die in elkaar zou zijn geflanst rondom Klaas Bruinsma. Ruimschoots terug te vinden in de serie Octopussy. Tussen neus en lippen suggereert de mailschrijver dat Henk dus niet alleen betrokken was bij de wasstraat van Johan Verhoek maar ook bij die van Klaas. Hopen we nog op terug te komen.
(5) Het wordt wat eentonig, maar zie voor deze wasstraat opnieuw de serie Octopussy.
(6) Zie voor FEMIS bijvoorbeeld het artikel “De Bank, deel 3” op de site van de Morgenster.
(7) Harrie van Mens is door ons bloemrijk verwerkt in de serie over Terra Vitalis. Zie voor Guus aflevering 10 van de subserie Terra Vulgaris dd. 10 maart 2009. Je weet niet wat je ziet.
(8) Goegelt u even naar de site van deze groep en bekijk de doelstellingen ervan.
(9) Vgl. Henk van de Meene's “belastingmannetje” uit aflevering 13 van gisteren. Of Bart het mannetje is weten we (nog) niet.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
16 februari 2017
Fred en de deals