Skip to main content

Fast and furious (019)

01 januari 2014

donderdag 9 januari-2014
Dat ministerie van Veiligheid en Justitie heeft vast een pesthekel aan ons. Als we aan voorlichters van Ivo en Fredje's outfit iets vragen krijgen we zelden of nooit antwoord (1). Onze manier van doen is waarschijnlijk wat al te transparant. Daarom zullen we maar niet proberen uit te vlooien hoe het nou staat met die herinvoering van de zogenaamde criminele burgerinfiltrant. Een uit de USSA overgewaaide opsporingsmethode, die hier zonodig ook in gebruik moest worden genomen en eindigde in een formidabel bedrijfsongeval, de IRT-affaire. Nooit meer doen zeiden onze sprekende hoofden op het Binnenhof. Maar niet veel later verwisselde de toen nog als crimefighter te boek staande Fredje de term “criminele infiltrant” in “criminele informant” en geen haan die ernaar kukelde (2).
Ook in ons grote voorbeeldland werd de methode gehandhaafd en ook daar nog steeds met enorme ongelukken. Nou ja, ongelukken. Het is maar hoe je ertegenaan loert. In de vorige aflevering maakten wij naar aanleiding van het naar binnen trekken van “Chino Anthrax” op Schiphol al melding van de afspraak tussen de Amerikaanse overheid en de bovenbazen van het Mexicaanse Sinaloa-kartel: jullie mogen je handel bij ons op de markt blijven smakken in ruil voor informatie over de concurrerende kartels. Even een stukje tekst uit het pleidooi in de zich al vijf jaar voortslepende voorbereiding van het strafproces tegen Jesus Zambada Niebla, de zoon van Chino Anthrax' hoogste baas. Komt ie:

"The United States government considered the arrangements with the Sinaloa Cartel an acceptable price to pay, because the principal objective was the destruction and dismantling of rival cartels by using the assistance of the Sinaloa Cartel – without regard for the fact that tons of illicit drugs continued to be smuggled into Chicago and other parts of the United States and consumption continued vertually unabated” (3).

Genoemde consumptie genereerde uiteraard geweldige opbrengsten en die moesten door de wasstraat om gebruikt te kunnen worden in de bovengrondse economie. Dat kan je het beste via banken doen. Al was het alleen maar om ze overeind te houden. Een bekend geval uit deze eeuw was de Wachoviabank. En ook daar lijkt de afspraak tussen de Amerikaanse overheid en het Sinaloa kartel van invloed te zijn geweest. Meer daarover in de volgende aflevering. Stay tuned.

(1) Zie onze laatste mail aan dat ministerie in aflevering 21 van de serie “Antillen vice versa” dd. 1 oktober 2013 (!)
(2) Zie over het inzetten van burgerinformant Evert Tweehuizen onze serie "Transparant” op de Followup-site.
(3) Jesus manifesteerde zich al eerder in deze serie. Mocht u geïnteresseerd zijn dan adviseren wij u even onze zoekmachine aan te slingeren.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
01 januari 2014
Fast and furious