Skip to main content

Van naaien en genaaid worden (001)

02 april 2017

dinsdag 15 mei-2012
Je zou bijna vergeten dat die hoge staatsschulden een direct gevolg zijn van de redding van de financiële sector, daar zijn tenslotte honderden miljarden ingepompt, zonder veel resultaat overigens. Behalve dan dat er dagelijks via de media ingepompt wordt dat er “bezuinigd” moet worden, want zo kan het niet langer. We moeten dus even vergeten dat de financiële sector (banken, verzekeraars, hedge fondsen) jaren lang geïnvesteerd heeft in speculatieve contracten. Omdat zij gered moeten worden, mag opa in het verpleeghuis éénmaal per week onder de douche. Tenzij één van de kinderen of kleinkinderen dat even komt doen uiteraard. Maar ja, de banken moeten gered worden, die “verzekering” mag wel wat kosten, opa's verzekering niet. Trouwens die laatste verzekering was ooit bedoeld voor “onverzekerbare risico's”. Die verzekering geldt nu dus alleen voor de financiële sector, tenslotte is winst privé en verlies collectief.
De “deskundigen” hebben ons lang voorgehouden dat deregulering werkt, dat er structurele hervormingen moeten komen (lees: weg met werknemersrechten), dat de markt efficiënt is en uiteraard dat alleen via bezuinigen “het vertrouwen van de markt herwonnen kan worden”. Iemand die onzin ooit horen tegenspreken?
“Onze” politici zìjn van het soort dat zegt “we moeten de Griekse democratie respecteren” om dan in één adem door te gaan met “de Griekse burgers moeten weten dat het steunprogramma gewoon moet worden uitgevoerd” . Dag respect voor de democratie, want dat hadden de Grieken nou net besloten niet te doen.
Zoals “onze” Jan Kees stelt: “er bestaat geen alternatief voor hervormen en bezuinigen” . Nou Jan wat denk je van: vrij verkeer van kapitaal aan banden leggen, belasting heffen op kapitaalsverkeer, hogere belastingen op vermogens, om er enkele te noemen. Jan Kees misschien helpt dit http://www.phisick.com/a1spr02.htm
je als het je weer teveel wordt. Duits fabrikaat, dus dat moet wel goed zitten.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
02 april 2017
Van naaien en genaaid worden