Skip to main content

Fecundo à la Roos (001)

27 maart 2017

donderdag 21 april-2005
Ja, ja, we weten het, Geurt Roos was ooit de bodyguard van good old Klaas Bruinsma. En natuurlijk is ie in het verleden wel eens in aanraking geweest met bromsnor en bef. Maar da’s verleden tijd. Ouwe Ketellapper. Nu is hij een eerzame mediator, cq. intermediair, cq. bedrijfsbemiddelaar en opereert onder de firmanaam Universe International. Officieel. Sinds 7 juni 2004 als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Gooi en Eemland. En als u Geurt nodig meent te hebben kunt u hem bereiken op telefoonnummer 06 30882083.
Maar het zal moeilijk worden om hem in te huren, want Geurt heeft het druk. Hij zou namelijk volgens luitjes die op Fecundo zijn afgestudeerd vorig jaar een overeenkomst hebben getekend ter waarde van zo’n 3 à 4 miljoen dollar.
Het zou gaan om een in het Spaans opgesteld document dat door drie heren is ondertekend: ingenieur Bas Koole, Jan Schorsy en Geurt himself. En voor lieden die de Spaanse taal niet machtig zijn zou het document ook nog in het Nederlands zijn vertaald en door een notariskantoor zijn gelegaliseerd.
Universe International zou volgens het document voor dat bedragje zijn ingehuurd om meloenen die bij Fecundo per ongeluk in verkeerde zakken terecht zijn gekomen of voor afwijkende doeleinden zijn gebruikt terug te vorderen. Nou lopen er bij Fecundo heel wat slecht in de veren zittende, gevrijwaarde kippen rond die de poen inmiddels in exotische oorden hebben geïnvesteerd, huis en tuin ermee hebben verfraaid, deftige limousines of jachten ervoor hebben aangeschaft, aan wijn en trijn hebben gespendeerd etcetera etcetera. Kortom, beetje moeilijk inbaar af en toe. Laten we het daarop houden.
Neemt niet weg dat de heer Roos, bij gelegenheid geassisteerd door ferm uitziende experts, in de tussentijd behoorlijk aan de arbeid is geweest en voor die al dan niet succesvolle arbeid enige honorering op prijs zou stellen. Conform bovengenoemd document.
Vandaar dat hij zich met zijn assistenten afgelopen vrijdag in Vught meldde (1). Daar hoopte hij de heren Koole en Schorsy aan te treffen voor een aanmanend gesprek. Jammer, beide heren waren afwezig. De heer Koole bleek zich voor zaken in Costa Rica op te houden en de heer Schorsy was om onduidelijke redenen eveneens onbereikbaar, zelfs per telefoon.
Volgende keer beter, moet de heer Roos gedacht hebben en blies na enige aandrang de aftocht. Het was nog lang onrustig in Vught.

1. Zie “De rechterlijke macht en Bas Koole (2)" dd. 19 april 2005

Klik hier om uw reactie toe te voegen
27 maart 2017
Fecundo à la Roos