Skip to main content

Bilderbert

vrijdag 17 maart-2006
Tsjongejonge. Wat had die Bert Koenders ineens een babbels gisteren. Beschuldigde het rampenfonds van de Domburgse hotellier J. P. Balkenende zomaar van laksheid bij het achterhalen van de waarheid rond de martelvluchten van de CIA via Schiphol en andere Europese burgervluchtcentra. Wat! In zijn verkiezingseuforie ging Bertje zelfs zo ver om Donnie’s houding tijdens het debat hautain te noemen. Nou, nou, nou. Spierballentaal. Om even te laten zien dat “links” eraan komt.
Nou zijn wij het roerend eens met vriend Koenders en we hebben op dit punt af en toe ook geprobeerd de bemanningsleden van de Haagse Titanic met hun snoet in het niet te vreten bordje neo-con rice te duwen. Door bijvoorbeeld bij herhaling te wijzen op het gevalletje Milaan, waarbij imam Abu Omar door een clubje geheime democratieverdedigers van Amerikaanse origine van straat werd geraapt en overgebracht naar Egypte om geknipt en geschoren te worden. In onderdelen die daar niet voor gemaakt zijn. Maar we gingen er zeker niet van uit dat die Bot, Kamp, Donnie, Remmie, de hotellier of andere vooruitgeschoven pionnen van de grote zakkenvullers een serieuze poging zouden ondernemen om onze Amerikaanse bondgenoten op de navel te kwatten.
En dat geldt eigenlijk ook voor de plotseling zo flamboyante Bilderbertje. Wij hebben namelijk geen Korsakov. We zien hem nog zitten bij NOVA. Toen hij complotterig zei, dat er naast die massavernietigingswapens die Saddam niet had en de banden met de directeur van het Flying Circus die Saddam niet had nog meer goeie redenen waren om Irak binnen te vallen. Suuuuure! Economische! Maar dat hebben we de woordvoerder van de PvdA nooit horen zeggen. Of bedoelde hij misschien Saddam’s schending van de mensenrechten en misdaden tegen de menselijkheid door net als onze Turkse NAVO-bondgenoten de Koerdische minderheid van tijd tot tijd te millimeteren? Notabene met spullen uit de voorraden van de ouwe Bush en - doe eens een greep - een paar Nederlandse vrije ondernemers. Serieus???? Nee toch?
En dan hebben we het alleen nog maar over het door Koenders cs. “aarzelend” gesteunde regeringsbeleid ten aanzien van Irak, dat langzaam maar heel zeker afglijdt in een door ons geanimeerde burgeroorlog. Want ook van Afghanistan hebben we in de nabije toekomst weinig meer te verwachten dan terugkerende militairen met een Kamp-syndroom. En ook dat beleid wordt door Bertje’s partij “aarzelend” gesteund.
Wie weet wordt Koenders volgend jaar wel de opvolger van Bot. Of Kamp. Hij is per slot in 2004 al gewogen en goed bevonden door Bea’s elite in het pittoreske Italiaanse Stresa. Dus wat hebben we van ons Bert te verwachten? Juist. Heel goed.

Klik hier om uw reactie toe te voegen