Skip to main content

Terra Vulgaris (023)

31 maart 2017

vrijdag 16 oktober-2009
Blijkens een intern document zijn er bij het sluiten van het huwelijk tussen Terra Vitalis en Moneyrentenier Hans Noomen en de daarop volgende wittebroodsweken nog meer vuiltjes onder de echtelijke sponde getrapt. Analyze this:

" ...Noomen voerde het bestuur over Terra Vitalis International BV (TVI) via een beheervennootschap met de naam Rica Teaka. Die is ontstaan uit een beheervennootschap van Bob Noomen, de broer van Hans. Volgens KvK-gegevens is de naam statutair gewijzigd op 26/6/2004 en is Pura Vida NV sinds 6/9/2004 enig aandeelhouder.
Uit bijlage "Statuten TVI" blijkt dat er op 18 augustus 2004 een wijziging heeft plaatsgevonden waarbij een rustende BV met de naam De Schaapskooi is overgenomen en qua naam werd omgedoopt naar Terra Vitalis International BV. Tevens blijkt uit deze statuten dat het salaris van het bestuur wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA).
In de managementsovereenkomst Rica Teaka wordt gesteld dat de AVA van TVI in een besluit van 15 april 2005 heeft vastgelegd dat op 15 maart 2004 de AVA heeft besloten Rica Teaka tot bestuurder van TVI te benoemen en daarbij de managementsvergoeding heeft vastgesteld. Maar

  • op 15 maart 2004 bestond TVI nog niet. TVI heette toen nog De Schaapskooi en was eigendom van een derde;
  • op 15 maart 2004 bestond alleen Terra Vitalis BV, waarvan de aandelen pas in juni 2004 zijn verkocht aan De Schaapskooi;
  • op 15 maart 2004 had Noomen nog niets te maken met Terra Vitalis BV en derden waren aandeelhouders en bestuurders;
  • op 15 maart 2004 heette Rica Teaka nog Bobby Beheer BV;
  • vanaf juni 2004 is Noomen pas mede-aandeelhouder van De Schaapskooi geworden, samen met twee andere aandeelhouders. Beide andere aandeelhouders hebben nooit een uitnodiging cq. notulen ontvangen van de beweerde AVA¬ís. Ook bij navraag kan Noomen niets herproduceren".


Het lijkt er sterk op dat van meet af aan het bewuste huwelijk vol zat met verborgen voetangels, klemmen & andere narigheid. De gezinsconsulenten die erop moesten toezien dat alles netjes verliep in Huize Terra lieten de zaak op zijn beloop. En het was dus geen mirakel dat het huwelijk een paar jaar daarna op de klippen liep en een blauwe brieven bomber uit Haarlem op pad moest voor een reconstructie. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
31 maart 2017
Terra Vulgaris