Skip to main content

Skenes vanachter de coulissen (029)

31 maart 2017

vrijdag 8 september-2006
Daar stonden ze dan. De Skenes voor de kadi. Plukje publiek. Plukje journaille. Wat gekuchel, wat geschuifel en de kadi opent de zaak. Leest voor waarvan de vroegere pausen van de hijg- en kreunseks beschuldigd worden en vraagt vervolgens of hunne heiligheden nog eigenaar of bestuurders zijn van Teleholding. Nee, is het licht bedremmelde antwoord. Vraagt de rechter: maar bent u dan geen commissaris van Teleholding? Uuuh, jaaaa. En is een commissaris dan geen bestuurder? Uuuuh, ttttjaaaa. En bent u geen eigenaar van de aandelen? Ja, ja, maar het is een lege dop, want alle bezittingen zijn verkocht. Maar wel eigenaar? Jaaa, toch wel ja.
Dan meent ex-paus Harold I een eigen urbi et orbi te moeten voorlezen, waarin hij zijn visie geeft op de casus. Hij verklaart procesmoe te zijn en verkettert de aanklacht, die volgens hem nergens op slaat. Amen.
De kadi gaat verder niet in op de persoonlijke visie van Harold. Nadat nog even te berde was gebracht dat het verweerschrift tegen de dagvaarding door de bef van de Skenes was ingetrokken en ook nog bleek dat ie het dossier niet had gelezen, kwam de kadi met een verrassende mededeling. Hij verwees de zaak door naar een meervoudige raadskamer. In tegenstelling tot Harold I vond ie de affaire blijkbaar te groot om daar in zijn uppie over te beslissen. Voorlopig dus einde verhaal. Ergens in het najaar wordt de zaak hervat.
Of zo’n meervoudige raadskamer gunstig is voor de Skenes? Nou, niet echt. Dat zijn bijvoorbeeld de meisjes en jongens die Ahold-grutter Cees van der Hoeven de oren wasten met een eigen merk zeep. Als de tekenen niet bedriegen komen de Skenes dus niet zonder schade aan hun tabberd uit deze gerechtelijke procedure. Daar helpt geen lieve Onze Vader aan. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
31 maart 2017
Skenes vanachter de coulissen